Fråga oss!

Se de vanligaste frågorna och svaren
eller skicka en fråga till oss.

Man skriver på dator

Gruppförsäkring

Fortsättnings­försäkring

Fortsatt trygghet utanför gruppen

Med en Fortsättningsförsäkring kan du fortsätta ha en försäkring när du inte längre kan vara med i tidigare gruppavtal. Fortsättningsförsäkring köper du direkt av oss på Euro Accident.

 • Fortsätt vara försäkrad
 • Ingen hälsodeklaration
 • Ansök inom tre månader

Du som har haft en gruppförsäkring hos Euro Accident under minst sex månader och av någon anledning inte längre ingår eller kan ingå i gruppavtalet kan köpa vår Fortsättningsförsäkring.

De här försäkringarna kan köpas som Fortsättningsförsäkring:

 • Livförsäkring med barnskydd
 • Livförsäkring med förtidskapital och barnskydd
 • Förtidskapitalförsäkring
 • Kritisk sjukdomsförsäkring
 • Olycksfallsförsäkring
 • Sjuk- och olycksfallsförsäkring
 • Sjukavbrottsförsäkring bas
 • Sjukavbrottsförsäkring
 • Sjukvårdsförsäkring PrivatAccess brons
 • Sjukvårdsförsäkring PrivatAccess silver
 • Sjukvårdsförsäkring PrivatAccess guld
 • Sjukförsäkring (k-klassad)
 • Barn- och ungdomsförsäkring

Du måste ansöka om försäkringen inom tre månader från det att din tidigare försäkring upphör att gälla. Du behöver inte lämna en ny hälsodeklaration och försäkringen kan högst ha samma omfattning som du hade tidigare.

Försäkringen kan ha ett annat pris och andra försäkringsvillkor än din tidigare försäkring hade.

Om du har make, maka, registrerad partner eller sambo som varit medförsäkrad kan även han eller hon teckna Fortsättningsförsäkring, om du avlider eller om äktenskapet, registrerade partnerskapet eller samboförhållandet med dig upphör

Om du vill köpa en Fortsättningsförsäkring fyller du i ansökan och skickar in till oss på Euro Accident.

Till ansökan

Gruppavtal

Gruppavtal är ett avtal som ingås mellan Euro Accident (försäkringsgivaren) och en företrädare för en grupp, till exempel en arbetsgivare, om försäkring för gruppens medlemmar. Det är till exempel i gruppavtalet det står vilka försäkringar som gruppens medlemmar har eller kan välja.

Gruppförsäkring

Gruppförsäkringar är de försäkringar som ingår i ett gruppavtal. Gruppavtal är ett avtal som ingås mellan Euro Accident och en företrädare för en grupp, till exempel en arbetsgivare. Du kan tillhöra gruppen genom till exempel din anställning eller ett medlemskap. En fördel med gruppförsäkringar är att priset ofta är lågt och att gruppföreträdaren har förhandlat fram en lösning som passar gruppens behov.

Det finns obligatoriska och frivilliga gruppförsäkringar. Obligatoriska är sådana som du får med automatik genom att tillhöra gruppen. Frivilliga är sådana du själv väljer och betalar för. Övriga familjemedlemmar kan ofta medförsäkras.

Vill du hitta fler dokument?

På Mina sidor hittar du de dokument och den information du behöver för att använda din försäkring. Du ser hur du gör när du behöver hjälp eller vill anmäla en skada. Om du saknar Bank-ID eller av annan anledning inte kan logga in på Mina sidor har du möjlighet att nå alla våra dokument under blanketter & dokument.

 

Det här är bara en allmän och kortfattad information om försäkringen. När ett företag eller en person anmäler en skada och vill ha ersättning från försäkringen är det alltid det som står i försäkringsavtalet och försäkringsvillkoren som gäller.

Mina sidor

Jag vill se mina försäkringar

På Mina sidor ser du vilka försäkringar du har hos oss och hur du gör när du behöver använda dem. Om du har medförsäkrat familjemedlemmar ser du även deras försäkringar.

Använd appen

Dina försäkringar i mobilen

Hantera dina försäkringsärenden och sök vård i vår app.

Fortsättningsförsäkring

Här får du veta mer

Jag är intresserad av att fortsätta med min försäkring privat när jag slutar min anställning, hur gör jag?

Om du har omfattats av försäkringen i minst sex månader har du möjlighet att teckna Fortsättningsförsäkring. Du behöver fylla i en ansökningsblankett och skicka in...

Läs mer
Hjälpte den här sidan dig?