Fråga oss!

Se de vanligaste frågorna och svaren
eller skicka en fråga till oss.

Man skriver på dator

Gruppförsäkring

Senior­försäkring

Fortsatt trygghet efter pension

Med en Seniorförsäkring kan du fortsätta ha en försäkring när du inte längre kan vara med i tidigare gruppavtal på grund av ålder eller pension. Seniorförsäkring köper du direkt av oss på Euro Accident.

  • Fortsätt vara försäkrad
  • Ingen hälsodeklaration
  • Ansök inom tre månader

Du som har haft vår Liv-, Olycksfalls- eller Sjukvårdsförsäkring PrivatAccess i en gruppförsäkring eller fortsättningsförsäkring hos Euro Accident under minst sex månader och har uppnått slutåldern för gruppavtalet eller avtals-/ålderspensionerats kan köpa vår Seniorförsäkring.

Du kan välja en eller flera försäkringar som ingår i Seniorförsäkringen, förutsatt att du haft dem tidigare.

De här försäkringarna finns som Seniorförsäkring:

  • Livförsäkring med 1 eller 0,5 prisbasbelopp i försäkringsbelopp.
  • Olycksfallsförsäkring med fem prisbasbelopp i försäkringsbelopp.
  • Sjukvårdsförsäkring PrivatAccess med omfattning brons, silver eller guld.

Du måste ansöka om försäkringen inom tre månader från det att din tidigare försäkring upphör att gälla. Du behöver inte lämna en ny hälsodeklaration när du ansöker.

Försäkringen kan ha annat pris och andra villkor än din tidigare försäkring hade.

Om du vill köpa en seniorförsäkring fyller du i ansökan och skickar in till oss på Euro Accident.

Till ansökan

Försäkringsbelopp

Försäkringsbeloppet för en försäkring är den högsta ersättning som kan betalas ut från en försäkring. Den ersättning som betalas ut kan de facto bli mindre med hänsyn till invaliditetsgrad och åldersreduktion.

Gruppavtal

Gruppavtal är ett avtal som ingås mellan Euro Accident (försäkringsgivaren) och en företrädare för en grupp, till exempel en arbetsgivare, om försäkring för gruppens medlemmar. Det är till exempel i gruppavtalet det står vilka försäkringar som gruppens medlemmar har eller kan välja.

Gruppförsäkring

Gruppförsäkringar är de försäkringar som ingår i ett gruppavtal. Gruppavtal är ett avtal som ingås mellan Euro Accident och en företrädare för en grupp, till exempel en arbetsgivare. Du kan tillhöra gruppen genom till exempel din anställning eller ett medlemskap. En fördel med gruppförsäkringar är att priset ofta är lågt och att gruppföreträdaren har förhandlat fram en lösning som passar gruppens behov.

Det finns obligatoriska och frivilliga gruppförsäkringar. Obligatoriska är sådana som du får med automatik genom att tillhöra gruppen. Frivilliga är sådana du själv väljer och betalar för. Övriga familjemedlemmar kan ofta medförsäkras.

Prisbasbelopp

Prisbasbeloppet är ett belopp som räknas fram på grundval av ändringarna i det allmänna prisläget enligt bestämmelserna i socialförsäkringsbalken (SFS 2010:110). Beräkningarna görs med utgångspunkt i förändringen av konsumentprisindex och fastställs av regeringen för helt kalenderår.

Vill du hitta fler dokument?

På Mina sidor hittar du de dokument och den information du behöver för att använda din försäkring. Du ser hur du gör när du behöver hjälp eller vill anmäla en skada. Om du saknar Bank-ID eller av annan anledning inte kan logga in på Mina sidor har du möjlighet att nå alla våra dokument under blanketter & dokument.

 

Det här är bara en allmän och kortfattad information om försäkringen. När ett företag eller en person anmäler en skada och vill ha ersättning från försäkringen är det alltid det som står i försäkringsavtalet och försäkringsvillkoren som gäller.

Mina sidor

Jag vill se mina försäkringar

På Mina sidor ser du vilka försäkringar du har hos oss och hur du gör när du behöver använda dem. Om du har medförsäkrat familjemedlemmar ser du även deras försäkringar.

Använd appen

Dina försäkringar i mobilen

Hantera dina försäkringsärenden och sök vård i vår app.

Seniorförsäkring

Här får du veta mer

Jag har fått ett erbjudande om att teckna en Seniorförsäkring. Hur gör jag?

För att teckna en Seniorförsäkring behöver du skicka in en ansökan till oss. Ansökan behöver komma in inom tre månader från det att din försäkring upphörde att gälla...

Läs mer
Vilka försäkringar kan jag välja att de ska ingå?

Du kan välja en eller flera försäkringar av dessa, förutsatt att du haft dem tidigare: En livförsäkring med 1 eller 0,5 prisbasbelopp i försäkringsbelopp...

Läs mer
Hjälpte den här sidan dig?