Fråga oss!

Se de vanligaste frågorna och svaren
eller skicka en fråga till oss.

Man skriver på dator

Gruppförsäkring

Barn- och ungdoms­­försäkring

Text

Trygghet för dig och ditt barn – dygnet runt

Vår Barn- och ungdomsförsäkring kan ersätta kostnader vid olycksfall och ge ett skattefritt engångsbelopp om en sjukdom eller ett olycksfall ger ditt barn nedsatt kroppsfunktion eller nedsatt möjlighet att arbeta i framtiden.

 • Ersättning för kostnader vid olycksfall
 • Ersättning för invaliditet till följd av olycksfall och sjukdom
 • Gäller dygnet runt
 • Ingen hälsoprövning av barnet

För barnfamiljer finns ingenting som är viktigare än barnens trygghet. Det är inte så konstigt − barnen är ju det viktigaste vi har.

Barn som går i förskola eller skola är försäkrade genom skolans försäkring. Det är en bra grundtrygghet, men den gäller oftast bara för sådant som inträffar under tiden barnet vistas där och bara för olycksfall.

Med vår Barn- och ungdomsförsäkring kan du känna dig trygg. Vår försäkring täcker både stort och smått och ger dig den där extra tryggheten som gör att du kan låta ditt barn vara barn.

Vid ett olycksfall ersätter försäkringen

 • Läkekostnader
 • Tandskadekostnader
 • Resekostnader
 • Merkostnader
 • Rehabiliterings- och hjälpmedelskostnader
 • Medicinsk invaliditet
 • Ekonomisk invaliditet
 • Ärr och annan utseendemässig förändring
 • Krishjälp
 • Sjukhusvistelse
 • Vård i hemmet
 • Kostnadsbidrag
 • Dödsfall

Vid en sjukdom ersätter försäkringen

 • Medicinsk eller ekonomisk invaliditet
 • Ärr och annan utseendemässig förändring
 • Krishjälp
 • Sjukhusvistelse
 • Vård i hemmet
 • Kostnadsbidrag
 • Dödsfall

Du som ingår i ett gruppavtal hos Euro Accident kan köpa försäkringen åt dina arvsberättigade barn och din makes, makas, sambos eller registrerade partners arvsberättigade barn som ännu inte har fyllt 20 år.

Försäkringen gäller som längst till och med den månad barnet fyller 25 år.

Emma ramlar av cykeln på väg hem från skolan och bryter höger underarm. Hon körs med ambulans till sjukhuset där de konstaterar att det är en komplicerad fraktur.

Efter operationen blir Emma kvar i fem dagar på sjukhuset innan hon får åka hem. Trots operation har hon nedsatt rörlighet, nedsatt styrka, köldkänslighet och värk vid ansträngning.

I samband med fallet från cykeln blir Emmas glasögon (köpta för sex månader sedan för 3 000 kr) förstörda. Vid operationen måste hennes jacka och tröja klippas upp (köpta för mindre än ett år sedan för 1 000 respektive 500 kr).

Tur i oturen så har Emmas mamma tecknat en Barn- och ungdomsförsäkring som hon kan få ut en del pengar från. Försäkringen har ett försäkringsbelopp på 50 prisbasbelopp, vilket motsvarar 2 865 000 kr under 2024.

Den här ersättningen får familjen från försäkringen

Förstörda glasögon: 3 000 kr

Förstörd jacka: 1 000 kr

Förstörd tröja: 500 kr

Sjukhusvistelse: 2 149 kr

Ärrersättning: 7 449 kr

Medicinsk invaliditet: 85 950 kr

Total ersättning: 100 048 kr

Försäkringen ersätter även kostnader för läkarbesök och läkemedel upp till högkostnadsskyddet, men normalt betalar barn under 18 år inga avgifter.

Ekonomisk invaliditet

Ekonomisk invaliditet innebär en varaktig nedsättning av arbetsförmågan till följd av sjukdom eller olycksfallsskada.

Gruppavtal

Gruppavtal är ett avtal som ingås mellan Euro Accident (försäkringsgivaren) och en företrädare för en grupp, till exempel en arbetsgivare, om försäkring för gruppens medlemmar. Det är till exempel i gruppavtalet det står vilka försäkringar som gruppens medlemmar har eller kan välja.

Medicinsk invaliditet

Medicinsk invaliditet innebär en bestående nedsättning av kroppsfunktionen till följd av sjukdom eller olycksfallsskada.

Prisbasbelopp

Prisbasbeloppet är ett belopp som räknas fram på grundval av ändringarna i det allmänna prisläget enligt bestämmelserna i socialförsäkringsbalken (SFS 2010:110). Beräkningarna görs med utgångspunkt i förändringen av konsumentprisindex och fastställs av regeringen för helt kalenderår.

Förköpsinformation och villkor är samlingsdokument för alla gruppförsäkringar.
Årtalet anger när senaste villkorsförändring genomfördes.

Förköpsinformation Gruppförsäkring 2024 Pdf, 248.4 kB.

Villkor Gruppförsäkring 2024 Pdf, 1.1 MB.

Skadeanmälan med BankID, Barn- och ungdomsförsäkring

Skadeanmälan pdf, Barn- och ungdomsförsäkring Pdf, 781.7 kB.

Blanketten för skadeanmälan fylls i av vårdnadshavare om anmälan avser en person som är under 18 år. Om barnet är myndigt (18 år eller äldre), behöver barnet själv anmäla sin skada. Blanketten kan signeras med BankID eller skickas in med post.

Få ersättning för kostnader vid olycksfall

Skicka in dina kvitton via vår app eller ring för att begära ersättning för kostnader vid olycksfall.

Vill du hitta fler dokument?

På Mina sidor hittar du de dokument och den information du behöver för att använda din försäkring. Du ser hur du gör när du behöver hjälp eller vill anmäla en skada. Om du saknar Bank-ID eller av annan anledning inte kan logga in på Mina sidor har du möjlighet att nå alla våra dokument under blanketter & dokument.

 

Det här är bara en allmän och kortfattad information om försäkringen. När ett företag eller en person anmäler en skada och vill ha ersättning från försäkringen är det alltid det som står i försäkringsavtalet och försäkringsvillkoren som gäller.

Mina sidor

Jag vill se mina försäkringar

På Mina sidor ser du vilka försäkringar du har hos oss och hur du gör när du behöver använda dem. Om du har medförsäkrat familjemedlemmar ser du även deras försäkringar.

Använd appen

Dina försäkringar i mobilen

Hantera dina försäkringsärenden och sök vård i vår app.

Köpa försäkringen

Våra försäkringar köps genom försäkringsförmedlare eller någon av våra partners.

Barn- och ungdomsförsäkring

Här får du veta mer

Jag funderar på att försäkra mitt barn men undrar om inte försäkringen via skolan räcker?

Skolans försäkring är en bra grundtrygghet, men den gäller oftast bara för sådant som inträffar under tiden barnet vistas där och bara för olycksfall...

Läs mer
Mitt barn har blivit utsatt för mobbing i skolan och mår dåligt, kan vi få hjälp via försäkringen?

Ja, vid mobbing kan ni få ersättning för Krishjälp genom kristerapi hos, av Euro Accident anvisad, legitimerad psykolog eller legitimerad psykoterapeut...

Läs mer
Hjälpte den här sidan dig?