Fråga oss!

Se de vanligaste frågorna och svaren
eller skicka en fråga till oss.

Man skriver på dator

Mitt barn har blivit utsatt för mobbing i skolan och mår dåligt, kan vi få hjälp via försäkringen?

Ja, vid mobbing kan ni få ersättning för Krishjälp genom kristerapi hos, av Euro Accident anvisad, legitimerad psykolog eller legitimerad psykoterapeut.

Detta gäller även vid följande tillfällen:

  • ersättningsbar sjukdom eller olycksfallsskada
  • anhörigs (maka/make, registrerad partner, sambo, barn, förälder, syskon) död
  • rån, hot, överfall, våldtäkt, sexualbrott eller våld mot den försäkrade, även inom familjen.