Fråga oss!

Se de vanligaste frågorna och svaren
eller skicka en fråga till oss.

Man skriver på dator

Tjänstepensions­försäkring

Sjuk­försäkring utdelning

En sjukförsäkring anpassad för delägare i fåmansbolag

Med vår Sjukförsäkring utdelning får du som är delägare i ett fåmansbolag ett bra försäkringsskydd också för den inkomst som du tar ut som utdelning.

  • Rådgivning av psykolog, ekonom, jurist, ergonom eller hälsocoach för privata eller arbetsrelaterade frågeställningar
  • Rådgivning i chefs- och HR-frågor
  • Ersätter hela eller delar av din utdelning vid långtidssjukskrivning

Många delägare i fåmansbolag väljer att ta ut en del av vinsten som utdelning genom de så kallade 3:12-reglerna. En oönskad konsekvens kan dock bli att försäkringsskyddet reduceras kraftigt, vid till exempel långtidssjukskriven, eftersom det bara beräknas på den uttagna lönen och inte på utdelningen.

Med vår försäkring kan du som är delägare i ett fåmansbolag även försäkra den inkomst som tas ut som utdelning. Försäkringen tecknas som ett komplement till vår Sjukförsäkring PlanSjuk som baseras på inkomst av tjänst.

Vi rekommenderar att du tar hjälp av din revisor, skatterådgivare eller försäkringsförmedlare, för att komma fram till rätt fördelning mellan lön och utdelning för dig.

I försäkringen ingår även ett samtalsstöd för att du tidigt ska få hjälp att ta itu med problem, oavsett om de är på jobbet eller i privatlivet, som kan leda till sjukskrivning..

Samtalsstöd ger dig tillgång till rådgivning av psykolog, ekonom, jurist, ergonom eller hälsocoach. Det gäller oavsett om det är fråga om privata eller arbetsrelaterade frågeställningar.

Det kan till exempel handla om stress, ergonomi på hemarbetsplatsen, relationsproblem, psykiska problem som ångest och nedstämdhet, juridiska, ekonomiska eller livsstilsrelaterade frågor, alkohol-, drog- eller spelmissbruk eller konflikter på jobbet.

Även stöd i din professionella roll

Som chef eller HR-ansvarig har du även möjlighet att få rådgivning om till exempel svåra samtal, konflikter, medarbetare som är eller riskerar att bli sjuka, arbetsrätt eller lagar och regler om arbetsmiljö.

Alltid öppet på telefon

Samtalsstöd är öppet på telefon alla dagar dygnet runt.

Helgfria vardagar kl. 8-18 svarar en legitimerad psykolog eller socionom, som vid behov kan boka in en tid för fortsatt rådgivning med en specialist inom fem arbetsdagar. Rådgivning lämnas via telefon- eller videosamtal.

Övrig tid svarar en krisutbildad sjuksköterska (norsk- och engelsktalande) som kan ge allmän rådgivning.

Sjukförsäkringen ger dig en ekonomisk ersättning om du blir sjukskriven till minst 25 procent. Efter en karenstid betalas ersättningen ut varje månad, i förhållande till hur många procent du är sjukskriven och tills du blir frisk igen (men som längst till den avtalade pensionsåldern).

Försäkringen tillhör skattekategori K enligt inkomstskattelagen

Ta kontakt med den försäkringsförmedlare eller det partnerföretag som du eller ditt företag använder för mer information om försäkringen.

Ta kontakt med den försäkringsförmedlare eller det partnerföretag som du eller ditt företag använder för mer information om försäkringen.

 

Det här är bara en allmän och kortfattad information om försäkringen. När ett företag eller en person anmäler en skada och vill ha ersättning från försäkringen är det alltid det som står i försäkringsavtalet och försäkringsvillkoren som gäller.

Mina sidor

Jag vill se mina försäkringar

På Mina sidor ser du vilka försäkringar du har hos oss och hur du gör när du behöver använda dem. Om du har medförsäkrat familjemedlemmar ser du även deras försäkringar.

Använd appen

Dina försäkringar i mobilen

Hantera dina försäkringsärenden och sök vård i vår app.

Köpa försäkringen

Våra försäkringar köps genom försäkringsförmedlare eller någon av våra partners.

Hjälpte den här sidan dig?