Om du har ett klagomål

Vi vill veta om du inte är nöjd

Missförstånd och andra oklarheter kan uppstå vid handläggningen av ett ärende. Om du inte är nöjd med vårt beslut kan du alltid begära att vi ska ompröva det.

Så här gör du

Kontakta i första hand din handläggare om du inte är nöjd med vårt beslut. Du kan därefter be om att få prata med handläggarens chef om ytterligare oklarheter skulle kvarstå.

Om du ändå inte är nöjd med vårt beslut har du möjlighet att begära omprövning av ärendet i Euro Accidents interna omprövningsnämnd. Begäran om omprövning ska skickas skriftligt till din handläggare som sedan vidarebefordrar ärendet till omprövningsnämnden. I de fall din omprövningsbegäran avser medicinska bedömningar och rätt till ersättning för ärr och kosmetisk defekt, vidarebefordras din omprövningsbegäran direkt till Personförsäkringsnämnden.

Du kan även vända dig till Euro Accidents kundservice på telefon 077- 440 00 10.

Euro Accidents klagomålsansvarig

Om du fortsatt inte är nöjd kan du kostnadsfritt vända dig till Euro Accidents Klagomålsansvarig.
Marie Sjöberg
08-545 019 77

Du kan även använda formuläret längre ner på sidan.

Andra omprövningsinstanser

Du har även möjlighet att vända dig till nedan omprövningsinstanser.

Allmänna reklamationsnämnden

Prövar tvister mellan privatpersoner och näringsidkare, men gör inga försäkringsmedicinska bedömningar.

Allmänna reklamationsnämnden
Box 174
101 23 Stockholm

Telefon: 08 - 508 860 00
Hemsida: www.arn.se

Personförsäkringsnämnden

Prövar medicinska bedömningar i försäkringsärenden. Du bör i samråd med din försäkringsförmedlare säkerställa att du har ett försäkringsskydd under omprövningstiden.

Personförsäkringsnämnden
Box 24067
104 50 Stockholm

Telefon: 08 - 522 787 20
Hemsida: www.forsakringsnamnder.se

Konsumenternas Försäkringsbyrå

Lämnar kostnadsfri rådgivning i försäkringsfrågor och oberoende fakta inom bank och försäkring.

Konsumenternas Försäkringsbyrå
Box 24215
104 51 Stockholm

Telefon: 020 - 022 58 00
Hemsida: www.konsumenternas.se

Allmän domstol

Om du trots detta vill överklaga vårt beslut kan du vända dig till allmän domstol i Sverige för att få ditt ärende prövat.
Hemsida: www.domstol.se

Om du inte är nöjd

Här får du veta mer

Hur går jag tillväga om jag är missnöjd med er bedömning av min skada?

Om du är missnöjd med vår bedömning ber vi dig i första hand att ta kontakt med den handläggare som har hand om ditt ärende.

Händer det att ni ändrar era beslut?

Ja, det händer att vi ändrar våra beslut när vi får in ny eller kompletterande information.

Om du vill

Skicka ett meddelande

Skydda dina personliga uppgifter! Om ditt meddelande rör en begäran om omprövning i skadeärende, hälsotillstånd, personliga förhållanden, sjukvårdsrådgivning och liknande ska du inte använda formuläret nedan utan ring eller skicka vanlig post istället. Kundservice telefon 077-440 00 10. Se postadress nedanför formuläret.
Vilken försäkring handlar ditt ärende om? * (obligatorisk)
Vilken försäkring handlar ditt ärende om?Om du vill skicka post

Personuppgiftsansvarig
Euro Accident Livförsäkring AB
Organisationsnummer: 516401-6783
Svärdvägen 3 a, 182 33 Danderyd