Euro Accident

Forsikring + helse

Euro Accident kombinerer forsikring med helseforebyggende tjenester, for å skape trygge, friske ansatte med god livskvalitet. Vi har bred kompetanse innen forsikring og helse, og jobber tverrfaglig for å kunne skreddersy løsninger som gir best mulig hjelp. Vi tenker helhetlig, og vet at det å komme inn tidlig med rask og riktig hjelp vil begrense utviklingen av sykdom og plager.

Vårt fokus er å hjelpe de ansatte til å opprettholde god livskvalitet og å holde seg i arbeid. Målet er at de skal oppleve å ha en meningsfull hverdag, yte best mulig på jobb og samtidig ha overskudd til et godt privatliv. Har de ansatte det bra går bedriften bra. Vi kaller det Holdbare medarbeidere.

 


Konsept

Vi vil aktivt hjelpe bedriftene med å forbedre de ansattes helse, både ved hjelp av forsikringer og andre helsefremmende tiltak.


Kundeløfte

Vi skaper muligheter for at dine ansatte skal få et langt, trygt og sunt liv.


Visjon

Vi ønsker å bidra til en trygg og sunn verden.


Kjerneverdier

Kjerneverdiene er grunnlaget for vår bedriftskultur. De er en guide for vårt arbeid og hvordan vi er overfor omverdenen og hverandre.

Omtanke

Vi bryr oss! Vi lytter til og respekterer våre kunder og hverandre, slik at vi kan opptre med innsikt, forståelse og medfølelse.

Handlingskraft

Vi handler! Vi sitter ikke og venter - vi handler raskt, og med fagkunnskap i bunn.

Nytenkende

Vi utvikles! Vi har mot, vilje og evne til å søke innovative løsninger, som utvikler oss og våre produkter.

Fakta om oss

Euro Accident er et forsikringsselskap som ble stiftet i 1996 i Växjö, Sverige. Den norske avdelingen startet opp i Norge i 2020.

Selskapet forsikrer over 400 000 mennesker i Skandinavia. Vi omsetter for nær 2 milliarder svenske kroner i årlig, og har over 380 ansatte i Sverige, Norge og Danmark. Euro Accident har en Financial Strength Rating ”A− Excellent” av kredittrangeringsinstituttet AM Best.

Vi er spesialisert på personalforsikringer og behandlingsforsikring. Våre forsikringer formidles via meglere og kjøpes av bedrifter og organisasjoner til deres ansatte.

Eieren

Euro Accident Life Insurance AB eies av EAL Insurance AB, som igjen eies av det svenske investeringsselskapet Impilo AB.

Impilo forvalter mer enn 3,5 milliarder svenske kroner i kapital fra nordiske og internasjonale investorer. Større investorer inkluderer Goldman Sachs Asset Management, Third AP Fund og TryghedsGruppen.

Fokus for investeringene er nordiske helsevirksomheter med virksomhet innen legemidler, medisinsk teknologi, helsetjenester, omsorgstjenester eller andre helserelaterte områder. I tillegg til Euro Accident inkluderer porteføljeselskapene selskaper som Cavidi, Ferrosan Medical Devices, Humana, Immedica Pharma, NutraQ og The Fertility Partnership.

Euro Accident og Impilo har den samme sterke overbevisningen om å kunne bidra til en bedre verden, ved å skape forutsetninger for at mennesker skal kunne leve et sunt og bærekraftig liv. Impilo [im'pi: lo] betyr helse på de afrikanske språkene Zulu og Xhosa. Les mer på impilo.se.


Finn ut mer om

Adresser

Kontorer

Oslo
Euro Accident Liv NUF

Postadresse:
Hieronymus Heyerdahls gate 1, 0160 Oslo, inngang vest

se kart

Besøksadresse:
Hieronymus Heyerdahls gate 1, 0160 Oslo, inngang syd mot rådhusplassen i Rådhusgata 33

se kart

Örnsköldsvik
Strandgatan 7 i, 891 39 Örnsköldsvik

se kart

Växjö
Bäckgatan 16, 352 31 Växjö

se kart


Stockholm
Svärdvägen 3A, 182 33 Danderyd

se kart

Göteborg
Engelbrektsgatan 26, plan 1, 411 37 Göteborg

se kart

Malmö
Rundelen 3, 211 36 Malmö
se kart

København
Ørestads Boulevard 67, 1 - 2300 København S

se kart