Gruppförsäkring

Kritisk sjukdoms­försäkring

Trygghet för dig vid en allvarlig sjukdom

Vår Kritisk sjukdomsförsäkring kan ge dig ett skattefritt engångsbelopp om du drabbas av en allvarlig sjukdom. Försäkringen säljs inte längre, men för dig som har försäkringen sedan tidigare gäller den fortfarande.

 • Utbetalas som ett engångsbelopp
 • Utbetalas tre månader efter att sjukdomen diagnostiserats
 • Samma belopp oavsett din ålder

Vår Kritisk sjukdomsförsäkring kan ge dig en ekonomisk ersättning om du diagnostiseras med en sjukdom eller ett tillstånd som försäkringen omfattar, till exempel cancer, hjärtinfarkt eller stroke. Pengarna från försäkringen kan göra en svår situation lite lättare och låta dig fokusera på att bli frisk.

Kritisk sjukdomsförsäkring säljs inte längre, men för dig som har försäkringen sedan tidigare gäller den fortfarande.

Ett engångsbelopp som betalas ut till dig om du drabbas av:

 • cancer
 • hjärtinfarkt
 • stroke
 • operation av hjärtats kranskärl
 • operation av aorta
 • operation av hjärtklaff
 • upphörande av njurfunktion
 • organtransplantation
 • koma
 • HIV/AIDS-smitta vid yrkesutövning
 • HIV/AIDS från blodtransfusion eller behandling
 • dövhet
 • lemförlust
 • blindhet
 • förlorad talförmåga
 • motorneuronsyndrom
 • multipel skleros
 • förlamning
 • Parkinsons sjukdom
 • Alzheimers sjukdom
 • Creutzfeldt-Jacobs sjukdom.

Engångsbeloppet betalas ut tre månader efter det att diagnosen är ställd.

I ditt försäkringsbesked framgår vilket försäkringsbelopp du har.

Ersättningen från försäkringen är skattefri.

Försäkringen säljs inte längre, men för dig som har försäkringen sedan tidigare gäller den fortfarande.

Försäkringen gäller till och med den månad du fyller 65 år eller tills du av annan anledning inte längre ingår i gruppavtalet.

Försäkringsbelopp

Försäkringsbeloppet för en försäkring är den högsta ersättning som kan betalas ut från en försäkring. I ditt försäkringsbesked framgår vilket försäkringsbelopp du har.

 

Det här är bara en allmän och kortfattad information om försäkringen. När ett företag eller en person anmäler en skada och vill ha ersättning från försäkringen är det alltid det som står i försäkringsavtalet och försäkringsvillkoren som gäller.

Mina sidor

Jag vill se mina försäkringar

På Mina sidor ser du vilka försäkringar du har hos oss och hur du gör när du behöver använda dem. Om du har medförsäkrat familjemedlemmar ser du även deras försäkringar.

Använd appen

Dina försäkringar i mobilen

Hantera dina försäkringsärenden och sök vård i vår app.

Köpa försäkringen

Våra försäkringar köps genom försäkringsförmedlare eller någon av våra partners.

Kritisk sjukdomsförsäkring

Här får du veta mer

Hur stor är ersättningen som betalas ut?

Beloppet är olika beroende på avtal. I ditt försäkringsbesked framgår vilket försäkringsbelopp du har. Ersättningen från försäkringen är skattefri.

Jag vill veta hur stort belopp jag får men hittar inte mitt försäkringsbesked, hur gör jag?

Logga in på Mina sidor . Där får du reda på vad som gäller för just dig.

När betalas ersättningen ut?

Engångsbeloppet betalas ut tre månader efter det att diagnosen är ställd.