Gruppförsäkring

Sjukförsäkring

Trygghet för dig om du blir sjuk och inte kan arbeta

Med vår Sjukförsäkring får du en skattefri utbetalning varje månad, om du inte kan arbeta på grund av sjukdom eller olycksfall. Pengarna betalas ut när du har varit sjuk i tre månader.

 • Minskar inkomstbortfallet
 • Betalas ut varje månad
 • Diagnoskapital ingår

När du blir sjuk får du sjuklön från din arbetsgivare de första 14 dagarna. Om du är sjuk längre än så får du ersättning från Försäkringskassan.

Så långt låter ju allt bra. Men du får bara ut en del av de pengar som du skulle ha fått om du hade jobbat, och om du blir hemma länge gör det en stor skillnad i plånboken.

Därför är en sjukförsäkring bra att ha. Den ser till att ekonomin inte blir lika drabbad om du inte kan arbeta under en längre tid på grund av sjukdom eller olycksfall.

Månadsbelopp

Ett månadsbelopp som är proportionellt i förhållande till din arbetsoförmåga och betalas ut när du har varit borta från arbetet under tre månader. Om du till exempel är sjukskriven på 25 procent, så betalas 25 procent av månadsbeloppet ut.

Månadsbeloppet betalas ut som längst under 36 månader alternativt som längst till och med att du blir 67 år.

Engångsbelopp

Ett engångsbelopp, så kallat diagnoskapital, som betalas ut om du drabbas av:

 • cancer
 • hjärtinfarkt
 • stroke
 • operation av hjärtats kranskärl
 • operation av aorta
 • operation av hjärtklaff
 • upphörande av njurfunktion
 • organtransplantation
 • Addisons sjukdom
 • motorneuronsyndrom (ALS)
 • multipel skleros (MS)
 • Parkinsons sjukdom
 • Alzheimers sjukdom
 • systemisk lupus erythematosus (SLE).

I gruppavtalet framgår vilka försäkringsbelopp och vilken utbetalningstid du kan välja.

Ersättningen från försäkringen är skattefri.

Du kan köpa försäkringen om du ingår i ett gruppavtal hos Euro Accident och:

 • är mellan 16 och 64 år
 • är bosatt och folkbokförd i Norden (exklusive Island)
 • har rätt till ersättning från Försäkringskassan i Sverige eller dess motsvarighet i Norden.

Du kan köpa försäkringen fram till den dag du fyller 65 år

Försäkringen gäller till och med den månad du fyller 67 år eller tills du av annan anledning inte längre ingår i gruppavtalet.

Försäkringsbelopp

Försäkringsbeloppet för en försäkring är den högsta ersättning som kan betalas ut från en försäkring. Den ersättning som betalas ut är proportionerlig till din arbetsoförmåga.

Gruppavtal

Gruppavtal är ett avtal som ingås mellan Euro Accident (försäkringsgivaren) och en företrädare för en grupp, till exempel en arbetsgivare, om försäkring för gruppens medlemmar. Det är till exempel i gruppavtalet det står vilka försäkringar som gruppens medlemmar har eller kan välja.

Gruppförsäkring

Gruppförsäkringar är de försäkringar som ingår i ett gruppavtal. Gruppavtal är ett avtal som ingås mellan Euro Accident och en företrädare för en grupp, till exempel en arbetsgivare. Du kan tillhöra gruppen genom till exempel din anställning eller ett medlemskap. En fördel med gruppförsäkringar är att priset ofta är lågt och att gruppföreträdaren har förhandlat fram en lösning som passar gruppens behov.

Det finns obligatoriska och frivilliga gruppförsäkringar. Obligatoriska är sådana som du får med automatik genom att tillhöra gruppen. Frivilliga är sådana du själv väljer och betalar för. Övriga familjemedlemmar kan ofta medförsäkras.

Mina sidor

Jag vill se mina försäkringar

På Mina sidor ser du vilka försäkringar du har hos oss och hur du gör när du behöver använda dem. Om du har medförsäkrat familjemedlemmar ser du även deras försäkringar.

Använd appen

Dina försäkringar i mobilen

Hantera dina försäkringsärenden och sök vård i vår app.

Köpa försäkringen

Våra försäkringar köps genom försäkringsförmedlare eller någon av våra partners.

Sjukförsäkring

Här får du veta mer

Behöver man skatta på ersättningen?

Nej du behöver inte skatta, ersättningen från försäkringen är skattefri.

Hur länge kan man få ersättningen?

Månadsbeloppet betalas ut som längst under 36 månader alternativt som längst till och med att du blir 67 år.

Vad är diagnoskapital?

Diagnoskapital är ett engångsbelopp som betalas ut om du drabbas av; Cancer hjärtinfarkt stroke operation av hjärtats kranskärl operation av aorta operation av...

Läs mer