Euro Accident

Vi vill bidra till en trygg och frisk värld

Euro Accident är ett svenskt livförsäkringsbolag med verksamhet på marknaderna i Sverige, Norge och Danmark. Företaget grundades 1996 och har i dag över 2,4 miljarder svenska kronor i årlig premievolym och över 400 medarbetare.

Vi är specialister på risk-, grupp- och sjukvårdsförsäkringar och att förhindra eller åtgärda långa sjukskrivningar med insatser inom våra försäkringar. Våra kunder är företag och organisationer som tecknar våra olika försäkringar för sina medarbetare och medlemmar genom försäkringsförmedlare och partners.

Vårt huvudkontor ligger i Stockholm. En del av vår it-verksamhet finns även på kontoret i Belgrad. I Göteborg, Köpenhamn, Malmö, Oslo, Växjö och Örnsköldsvik finns lokala kontor för administration, försäljning och kundservice för respektive marknad.

Affärsidé

Vi ska aktivt hjälpa företag, organisationer och individer att utveckla sin hälsosituation, samt hantera ohälsa och dess konsekvenser med försäkring som finansiering.

Kundlöfte

Vi skapar möjligheter för dig att få ett långt, tryggt och friskt liv.

Vision

Vi vill bidra till en trygg och frisk värld.


Ägare

En ägargrupp arrangerad av det svenska investeringsföretaget Impilo AB äger EAL Insurance AB som i sin tur äger Euro Accident Livförsäkring AB.

Euro Accident och Impilo har en gemensam grund i vår långsiktiga strävan efter att kunna bidra till en bättre värld genom att skapa förutsättningar för människor att kunna leva ett hälsosamt och hållbart liv.

Läs gärna mer på impilo.se.

Kärnvärden

Kärnvärdena är grunden för vår företagskultur och vägledande i vårt arbete och hur vi är mot andra.

Omtanke

Vi bryr oss! Vi tar ansvar och engagerar oss i våra uppdrag och vår omgivning.

Handlingskraft

Vi agerar! Vi löser våra uppgifter och tar oss an de utmaningar vi ställs inför.

Nytänkande

Vi utvecklas! Vi har mod och vilja att prova nya saker och nya sätt.Försäkringsbolag

Euro Accident Livförsäkring AB
Svärdvägen 3 a
182 33 Danderyd

Organisationsnummer: 516401-6783
Styrelsens säte: Danderyd

Tillstånds- och tillsynsmyndighet

Finansinspektionen
Box 6750
113 85 Stockholm
Telefon: 08-787 80 00
Fax: 08-24 13 35
E-post: finansinspektionen@fi.se