Fråga oss!

Se de vanligaste frågorna och svaren
eller skicka en fråga till oss.

Man skriver på dator

Visselblåsning (whistleblowing)

Rapportera oegentligheter

Euro Accident strävar efter att upprätthålla ett öppet affärsklimat och en hög affärsetik. I vår verksamhet värnar vi om säkerhet och respekt för alla de människor som berörs av vår verksamhet. Du har en viktig roll för att vi ska lyckas.

Vår digitala visselblåsartjänsten kan användas för att anonymt rapportera om oegentligheter som kan påverka människor, Euro Accident, samhället eller miljön.

Din rapport kan innehålla information om brottslighet, oegentligheter och överträdelser eller andra handlingar som bryter mot EU:s eller nationell lagstiftning. Du behöver inte ha bevis för din misstanke, men alla meddelanden ska lämnas i god tro.

För att trygga din anonymitet hanteras tjänsten, WhistleB, av en extern part, Whistleblowing Centre. Kommunikationskanalen är krypterad och lösenordsskyddad. Alla meddelanden behandlas konfidentiellt.

Rapportera här

Hjälpte den här sidan dig?