Hitta rätt

Så anmäler du din skada

Sättet du anmäler din skada på skiljer sig åt, och kan exempelvis bero på vilken typ av försäkring du har, eller om skadeanmälan gäller dig eller ditt barn. På den här sidan kan du läsa mer om vad som gäller i ditt fall.

Du som tidigare haft en giltig försäkring hos oss, och vill anmäla en skada i efterhand kan göra det utan att logga in. Här hittar du alla Blanketter & dokument. Blanketterna finns både för digital signering och i PDF-format för dig som inte har BankID.

Mina sidor

Logga in för att anmäla skada

Logga in för att anmäla skada om du har någon av följande försäkringar:

 • Barn- och ungdoms­försäkring
 • Förtidskapital­försäkring
 • Kritisk sjukdoms­försäkring
 • Livförsäkring med för­tids­kapital och barnskydd
 • Livförsäkring med barn­skydd
 • Olycksfalls­försäkring
 • Olycksfalls­försäkring arbetstid
 • Premiebefrielse­försäkring
 • Sjukavbrotts­försäkring
 • Sjukavbrotts­försäkring bas
 • Sjuk- och olycksfalls­försäkring
 • Sjukförsäkring PlanSjuk
 • Sjukförsäkring
 • Sjukförsäkring löneväxling ITP 1
 • Sjukförsäkring löneväxling ITP 2

Appen

Söka vård

Du som har Sjukvårdsförsäkring PrivatAccess silver eller guld kan enkelt anmäla ditt ärende och söka vård via appen.

I appen kan du även hantera dina på­gående försäkringsärenden, läs mer här.

Appen finns för Android och iOS (Iphone):

App Store

Google Play

Kvinna som använder vår app

Kontakta 1177 för att få råd om vart du ska vända dig för akut vård.

Vid fara för liv, ring alltid 112!

Barn och ungdomar

Ring oss om ditt barn är sjukt

Om du har ett barn som har Sjukvårdsförsäkring PrivatAccess ska du ringa oss för att söka vård . Du kan inte söka vård för barnet via vår app.

Ring för att prata med en sjuksköterska

0771-10 50 10

Ungdomar över 18 år

Om du vill anmäla en skada i Barn- och ungdomsförsäkringen för en myndig ungdom (18 år eller äldre), behöver ungdomen själv skicka in en blankett till oss för att anmäla sin skada.

Här hittar du alla blanketter

Kontakta 1177 för att få råd om vart du ska vända dig för akut vård.

Vid fara för liv, ring alltid 112!

Ring oss

Sjukvårds­försäkring PrivatAccess brons

Om du vill söka vård och har Sjukvårdsförsäkring PrivatAccess brons ska du ringa oss. Du kan inte söka vård via vår app. Ring för att prata med en sjuksköterska

0771-10 50 10

Kontakta 1177 för att få råd om vart du ska vända dig för akut vård.

Vid fara för liv, ring alltid 112!

Närstående

Vid händelse av att den försäkrade dör

Om du har frågor är du varmt välkommen att ringa vår kundservice

077-440 00 10

Se öppettider

Ring oss

Om du har skyddad identitet

Om du har skyddad identitet ska du alltid ringa oss om du behöver söka vård eller har övriga frågor.

Sök vård

0771-10 50 10

Kundservice

077-440 00 10

Din chef anmäler

Om du behöver hälso- och rehabiliteringsstöd

Det är viktigt att ta hjälp i tid om du inte mår bra. Det kan vara avgörande för att undvika en långvarig sjukskrivning. Prata med din chef så att hen kan anmäla till oss.

Fråga oss!

Frågor och svar om att anmäla skada/ett ärende

Skadeanmälan