Fråga oss!

Se de vanligaste frågorna och svaren
eller skicka en fråga till oss.

Man skriver på dator
kvinna som arbetar vid dator

Rehabilitering – ComeBack

Anmäl skada för medarbetare

När din medarbetare riskerar att bli långtidssjukskriven eller nyligen har blivit sjukskriven med läkarintyg ska du så snabbt som möjligt anmäla det till oss så att vi kan sätta i gång rehabiliteringsprocessen.

Rehabilitering – ComeBack ingår i Sjukförsäkring PlanSjuk och i Rehabiliteringsförsäkring ComeBack med Samtalsstöd. 

Tidiga signaler

Anmäl vid risk för sjukskrivning

Vid risk för att en medarbetare ska bli sjukskriven kan försäkringen bidra med stöd och arbetslivsinriktade insatser för att undvika att medarbetaren blir långtidssjukskriven.

Arbetsgivaren gör en anmälan

  • när en medarbetare riskerar att drabbas av arbetsoförmåga som kan leda till en långtidssjukskrivning.
  • så snart som möjligt men helst redan vid de första tecknen på att medarbetaren inte mår bra.

Rehabilitering

Anmäl vid sjukskrivning

När en medarbetare är sjukskriven kan försäkringen bidra med stöd och arbetslivsinriktade insatser för att medarbetaren ska kunna komma tillbaka i arbete igen.

Arbetsgivaren gör en anmälan

  • när en medarbetare på grund av sjukdom inte längre kan arbeta och det kan leda till en lång sjukskrivning.
  • så snart som möjligt men senast 30:e sjukfrånvarodagen för att få hjälp med åtgärder via försäkringen.

Anmäl senast dag 30

Det är viktigt att medarbetaren får hjälp i tid, helst redan innan problem hinner växa sig för stora. Du som arbetsgivare kan anmäla redan vid första tecken på att din medarbetare mår dåligt. 

Om din medarbetare är sjukskriven med läkarintyg måste rehabiliteringsanmälan senast vara hos Euro Accident 30:e sjukfrånvarodagen.

Se filmen om Rehabilitering – ComeBack

Allt du behöver veta

När en medarbetare inte mår bra

Åtta av tio försäkrade som får hjälp av oss när de inte mår bra undviker att bli långvarigt sjuka.

Vi har samlat information som kan vara till hjälp då en medarbetare inte mår bra.

Hjälpte den här sidan dig?