contact man pink

Spørgsmål?

Ved spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os på telefon

Forebyggelse af Hvidvask og Terrorfinansiering

Euro Accident arbejder proaktivt for at beskytte både vores kunder, vores selskab og samfundet generelt mod kriminelle handlinger som fx hvidvask og finansiering af terrorisme.

Euro Accident og andre livs- og pensionsselskaber skal indhente en række grund­læggende oplysninger og dokumentation om kunderne, fordi vi skal være sikre på, at vi har kontakt til den rigtige person. Dette kaldes ”Know your customer” (”Kend din kunde”) eller bare ”KYC”. Oplysningerne kan indhentes i forbindelse med etablering af kundeforholdet med dig, ved ændringer og ved udbetaling af forsikringsydelser.

Vi ved, at det kan føles besværligt eller måske ligefrem irriterende, når vi beder om oplysninger og/eller kopi af legimitation. Men ligesom security i lufthavnen opretholder sikkerheden for de rejsende og bidrager til at give dig og andre rejsende en tryg rejse, så er det både nødvendigt og til alles bedste, at vi efterlever reglerne om forebyggelse af hvidvask og terrorfinansiering.

Euro Accident er forpligtet til at indberette mistanke om hvidvask og finansiering af terrorisme til politiet.

Hvis du ikke finder svar på dine spørgsmål i vores oplysninger her på siden er du meget velkommen til at kontakte os på telefonnummer +45 88 626 626

For at kunne oprette dig som kunde skal vi vide hvem du er og kunne dokumentere dette.

Visse oplysninger har vi fået helt automatisk, men andre er det nødvendigt at indhente fra dig.

Du bedes venligst indsende kopi af nationalt ID-kort, fx pas eller kørekort. Hvis du ikke er dansk statsborger, kan du også indsende kopi af dit udenlandsk ID-kort.

Ovenstående bedes du sende sikkert, fx via din forsikringsformidler, brev eller via vores kontaktformular på vores hjemmeside.

For at kunne oprette jer som kunde skal vi skal forstå din/jeres virksomhed og har i den forbindelse behov for visse oplysninger. Nogle af oplysningerne har vi fået helt automatisk, men andre er nødvendige at indhente fra jer:

  1. For at forstå jeres virksomheds opbygning bedes I sende udskrift af jeres organisationsdiagram med opgørelse af ejer-/stemmeandele.
  2. For at vide hvem der ejer jeres virksomhed, bedes I oplyse hvem der er ultimativ ejer/reel ejer. Hvis sådan en ikke findes, bedes I forklare hvorfor.
  3. Kopi af pas, kørekort eller andet identifikationsbevis på de ultimative/reelle ejere.

Ovenstående bedes I sende sikkert, fx via Jeres forsikringsformidler, brev eller via vores kontaktformular på vores hjemmeside.

Vi er som finansiel virksomhed forpligtet til at kunne dokumentere, hvem vores kunder er, og kende virksomhedens opbygning og ultimative ejere. Det er vi ifølge ’Lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og terrorfinansiering’ – også kendt som Hvidvaskloven.

Hvis vi ikke får de nødvendige oplysningerne, vil vi i første omgang forsøge at kontakte dig igen. Hvis vi efter flere forsøg på at kontakte dig ikke har fået oplysningerne, eller kan indhente oplysninger på anden måde, kan det desværre medføre, at vi ikke længere må levere services eller produkter til dig og du derfor ikke kan fortsætte som forsikret i Euro Accident.

Selvom du/din virksomhed måske har været kunde hos os i flere år, kan du opleve, at vi kontakter dig for at spørge til dokumentation og andre oplysninger om dig eller din virksomhed.

Det skyldes, at vi følger udviklingen inden for hvidvask området og tilsikrer løbende at Euro Accident lever fuldt op til kravene. Der kan i den forbindelse opstå behov for at kontakte dig og bede om oplysninger, selvom du måske har være kunde ved os i flere år.

Det er helt afgørende for os, at du har tillid til, at vi passer godt på dine oplysninger. Vi opbevarer de oplysninger vi har om dig på en sikker måde og i overensstemmelse med gældende lovgivning, fx databeskyttelseslovgivningen.

Euro Accident er forpligtet til at opbevare oplysninger og dokumentation som er indhentet med baggrund i reglerne om forebyggelse af hvidvask og terrorfinansiering i fem år efter forsikringsaftalen i Euro Accident er ophørt. Som kunde har du ret til indsigt i de oplysninger, vi har registreret om dig.

Du kan læse yderligere om, hvordan vi behandler personoplysninger her.

Var denne side en hjælp?