contact man pink

Spørgsmål?

Ved spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os på telefon

Kommentar fra forsikringschef

Vi bør stille krav om fuld løndækning ved længerevarende sygdom


Ifølge en ny undersøgelse foretaget af YouGov, for pensionsselskabet Danica, er tre ud af fire danskere usikre på, om de har penge nok til at kunne klare sig igennem et længerevarende sygdomsforløb

Vores forsikring ved tab af erhvervsevne er typisk inkluderet i firmapensionsaftalerne på arbejdsmarkedet. Det gælder dog ikke størrelsen af dækningen. Den skal du selv tage stilling til. Pensions- og forsikringsselskaberne anbefaler typisk, at du har en dækning ved tab af erhvervsevne, der inklusive offentlige ydelser sikrer dig mellem 40-80 procent af din nuværende løn.

Det er dog muligt at dække sig 100 procent ind. Den mulighed vælger de færreste, og det er en åbenlys fejl. For sygdom rammer rigtig mange danskere. Kigger man alene på stress, så er mellem 250.000 og 300.000 danskere ifølge Stressforeningen ramt af alvorlig stress, og hvert år bliver 3.000 førtidspensioneret som følge af stress. Ifølge Stressforeningen føler 500.000 sig udbrændte på jobbet på grund af stress, og hver femte, der bliver syg af stress, risikerer at miste sit job.

Derfor burde man automatisk være dækket med 100 procent af ens løn, hvis man bliver syg. Hvem har i det hele taget fået den (vanvittige) ide, at man kun skal være dækket med helt ned til 40 procent?

Det har prisen på grisen måske. For 100 procent i løndækning vil selvsagt medføre en meromkostning, end hvis du eksempelvis er forsikret med kun 40 procent af din løn. Vi kommer dog inden længe til at opleve prisstigninger på vores tab af erhvervsevne-forsikringer uagtet en justering af dækningsgraden. Firmapensionsmarkedet har i alt for mange år været underfinansieret, og nu griber Finanstilsynet ind med henblik på at opdele pensions- og forsikringsprodukterne – i fagtermer en såkaldt unbundling. Vi ved endnu ikke med hvilke indgreb, og hvor stramt de ønsker at regulere markedet.

Prisstigningerne vil således – efter min mening – blot være et midlertidigt fænomen, som desværre må til for at skabe balance i branchen. På sigt – når markedet har normaliseret sig – vil den fulde dækning kun resultere i en mindre prisstigning, som ikke vil få husholdningsbudgettet til at vælte.

Det kan stress, depression, rygskader eller andre sygdomme, der leder til et længerevarende sygdomsforløb, derimod – særligt hvis du kun er dækket med 40 procent.

Spørg derfor dig selv og dine nærmeste, om du har lyst til at gå ned i løn, hvis du bliver syg? Nej vel.

Det er nemlig i de hårde tider, at du – og ikke mindst din familie – har behov for et robust og trygt grundlag at stå på. Og netop derfor er fuld dækning en god investering.

Pensions- og forsikringsselskaberne har de seneste år snakket meget om forebyggende indsatser. Det har primært været med henblik på at nedbringe den før nævnte underfinansiering af firmapensionsaftalerne. Selvom det ikke er lykkes at nedbringe de svimlende milliardtab, så har mange pensions- og forsikringsselskaber selskaber med forebyggende indsatser i kombination med virksomhedernes egne initiativer formået at reducere antallet af eksempelvis stressramte kunder. Det gælder blandt andre TopDanmark, som med sundhedstjek hos firmakunders ansatte har fanget mange potentielle stressramte i opløbet.

Der ligger således et stort potentiale i at nedbringe længden af et sygdomsforløb og dermed den periode, som man bruger sin tab af erhvervsevne-forsikring. Desværre er potentialet endnu ikke blevet forløst. Langt fra faktisk. For at det skal lykkes, bør pensions- og forsikringsbranchen ændre sin opfattelse af sundhed til et mere holistisk et af slagsen, der ikke kun dækker 40 eller 80 procent af det enkelte menneskes sundhed.

Derudover bør ledelserne ude i virksomhederne kigge deres HR-manualer igennem for at sikre, at man udnytter de mange muligheder, som – blandt andet – pensions- og forsikringsselskaberne stiller til rådighed.

For yderligere information kontakt venligst presseservice: :

Anders Bo Andersen

Publicity

mobil +45 2869 8307

anders@publicity.dk

Var denne side en hjælp?