contact man pink

Spørgsmål?

Ved spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os på telefon

Lars Christensen fra WTW:

”Vi mærker en stigende interesse for opdeling af forsikring og pension”


I vores nye artikelserie ”Rådgiverne” sætter vi gennem samtaler med landets pensionsmæglere fokus på de seneste trends og tendenser på pensionsmarkedet. I denne første artikel har vi talt med CEO og Partner hos WTW, Lars Christensen.

Danmarks største forsikringsmægler WTW har altid haft en finger på pulsen i forhold til de seneste udviklinger indenfor forsikring og pension, og mæglerkoncernen har således også bidt mærke i den stigende interesse for at opdele forsikringsprodukter og pensionsløsninger.

– Vi oplever en stigende opmærksomhed fra virksomhederne, der i højere grad ser opdeling som en mulighed for dem og deres medarbejdere, beretter CEO og Partner hos WTW Lars Christensen.

Interessen er ifølge Lars Christensen kun blevet forstærket af Finanstilsynets indgreb i pensionsselskabernes prissætning af syge- og ulykkesforsikringer, der trådte i kraft i begyndelsen af året. Det har gjort flere virksomheder opmærksomme på muligheden for at opdele forsikringer og opsparing til pension, og mange ser det som en mulighed for at give deres medarbejdere friere rammer:

– Flere virksomheder overvejer at lade valget af opsparingsdelen være op til den enkelte medarbejder, så de kan vælge mellem flere leverandører, mens virksomhederne selv udarbejder en pensionspolitik samt sikrer en god tryghedspakke i form af gode og vidt dækkende forsikringer, fortæller han og understreger, at WTW går ind for fri konkurrence, som selskabet mener, er til kundernes fordel:

– Alt kommer dog med en pris. Derfor kan vi også se, at opdelingen af forsikringer og opsparinger her til at starte med påvirker værditilbuddet på særlig kapitalforvaltning til kunderne i en negativ retning. Vi tror dog på, at det kun vil være kortvarigt, da leverandørerne skal gøre sig attraktive for at tiltrække kundernes opsparing, og det sker jo kun ved, at de performer godt på afkast, har et godt udvalg af opsparingsfonde, er fleksible og har konkurrencedygtige omkostninger – hvilket jo er til fordel for kunderne.

Hvem knækker forebyggelseskoden?

På kort sigt vil det førnævnte indgreb, ifølge Lars Christensen også få priserne på forsikringer til at stige. Men på lang sigt forventer han, at pensionsmarkedet og herunder også forsikringsbenet vil blive væsentligt mere konkurrencepræget, end det har været tilfældet hidtil.

Og det er positivt, mener Lars Christensen. Psykiske lidelser som stress, depression og angst vinder nemlig frem, og den udvikling kan pensions- og forsikringsselskaberne potentielt være med til at standse:

– Vi kommer til at se flere specialiserede leverandører gøre sig gældende på markedet – både indenfor pension, men også indenfor forsikring, som for eksempel Euro Accident. Og det vil i sidste ende give kunderne et større udbud, og vil til dels føre til lavere priser og dels til bedre vilkår og betingelser for ikke at glemme et større fokus på produktudvikling, siger han.

Forebyggende indsatser har længe været et tema i pensions- og forsikringsbranchen, og derfor vil en stor del af den fremtidige produktudvikling formentligt også foregå indenfor forebyggelsesområdet:

– Vi ved fra undersøgelser, at den nærmeste leder har stor påvirkning på medarbejdernes trivsel. Derfor kunne jeg godt forestille mig, at der de kommende år bliver udviklet produkter til at fremme ledernes viden om medarbejdernes trivsel, fortæller han og tilføjer, at også privatøkonomi har stor indvirkning på trivslen, og netop derfor har WTW for nyligt selv lanceret et nyt rådgivnings-setup om privatøkonomi:

– Over tredjedel af dem, som lider af stress, bekymrer sig også om deres privatøkonomi – en bekymring, der nok ikke bliver mindre med den økonomiske situation, vi efterhånden befinder os i. Og selvom det ofte er flere ting, der leder til stress, så er det et område, hvor vi med vores kompetencer og viden ser en mulighed for at hjælpe. Hos WTW opfatter vi nemlig sundhed, trivsel og forebyggelse som et samfundsansvar, som vi alle har et ansvar for, og som vi også selv er omfattet af, lyder det slutteligt fra Lars Christensen.

Var denne side en hjælp?