contact man pink

Spørgsmål?

Ved spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os på telefon

Webartikel:

Fokus på forebyggelse som et vigtigt forsikringselement


Ifølge Arbejdstilsynet er stress – næst efter rygsmerter – det mest udbredte arbejdsrelaterede helbredsproblem i EU-landene.

Stress er ikke en sygdom i sig selv, men langvarig stress har ofte alvorlige konsekvenser for den enkelte medarbejders helbred, livskvalitet og arbejdspræstationer. Derudover kan arbejdsbetinget stress også have betydelige omkostninger for virksomheder og for samfundet, fordi de:

 • arbejder mindre hensigtsmæssigt, begår flere fejl og bruger flere kræfter end nødvendigt.
 • hyppigere overser information, som de burde have registreret, herunder signaler fra instrumenter, fejl ved materialer og signaler fra kolleger, ledere, klienter eller kunder.
 • har mindre overskud til at påtage sig nye opgaver og ofte er mindre omgængelige.
 • ikke overholder aftaler og undgår møder.
 • bliver dårligere i stand til at klare udfordringer og sociale relationer på arbejdet – og dermed har færre muligheder for at få succes i jobbet.
 • vil have en øget tendens til at søge væk fra virksomheden, hvis det er muligt.
 • oftere selv vælger at træde helt ud af arbejdsmarkedet.

For virksomheden kan stress derfor medføre store omkostninger – fx i form af øget sygefravær, lavere produktivitet, ringere kvalitet, flere fejl i arbejdet, nedsat kreativitet samt øgede udgifter i forbindelse med større personaleomsætning.

Stress kan også føre til flere samarbejdsproblemer og konflikter på arbejdspladsen – og da stressede personer ofte håndterer konflikter uhensigtsmæssigt, kan resultatet blive, at konflikterne bliver optrappet og udvidet til fx at omfatte hele faggrupper eller afdelinger.

Arbejdsbetinget stress er et sammensat problem, der kan have forskellige årsager og udtryk i forskellige brancher og virksomheder, men den gode nyhed er, at næsten alle former for arbejdsbetinget stress i mange tilfælde heldigvis helt kan undgås med den rette forebyggelse.

Sådan øges chancen for at opdage stress og forebygge langtidssygemelding – Holdbare Medarbejdere

For at gøre forebyggelse af stress nemmere og mere overskueligt, tilbyder vi hos Euro Accident konceptet Holdbare Medarbejdere. Holdbare Medarbejdere er et innovativt sundhedskoncept, der bygger på en unik kombination af forskning og et holistisk menneskesyn og hjælper med at sikre medarbejderes sundhed. Vi dækker naturligvis, hvis medarbejderen bliver langtidssygemeldt, men vores fokus er langt bredere end det.

Ved hjælp af tidlig indsats i kraft af vores forskellige screeninger forsøger vi nemlig at kortlægge behovet i dybden, så vi herefter kan sætte aktivt ind med den rette behandling. På den måde gør vi alt, hvad vi kan, for at undgå, at medarbejderen bliver nødt til at langtidssygemelde sig eller i sidste ende miste arbejdet.

Vi giver medarbejderen en målrettet, grundig og langsigtet behandling, så han eller hun forhåbentlig kan komme tilbage på arbejde for fuld styrke og minimere risikoen for tilbagefald.

Det kan du gøre som arbejdsgiver

Ifølge arbejdsmiljøloven har du som arbejdsgiver det overordnede ansvar for, at arbejdspladsen har et sikkert og sundt arbejdsmiljø. Det indebærer blandt andet, at du skal sørge for, at ingen medarbejdere risikerer at få forringet deres helbred på grund af påvirkninger i det psykiske arbejdsmiljø, der kan øge risikoen for stress. Det kan fx være:

 • Stor arbejdsmængde og tidspres
 • Uklare krav og modstridende krav i arbejdet
 • Høje følelsesmæssige krav i arbejdet med mennesker
 • Krænkende handlinger, herunder mobning og seksuel chikane
 • Vold og trusler

Selvom du som arbejdsgiver ikke altid vil kunne undgå påvirkninger i det psykiske arbejdsmiljø, er du forpligtet til at sørge for, at arbejdet planlægges, tilrettelægges og udføres, så det er sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt for dine medarbejdere.

Her er nogle vigtige tiltag, du kan iværksætte i samarbejde med dine medarbejdere med henblik på forebyggelse:

 • Skab rammerne for et trygt arbejdsklima, hvor det ikke får negative konsekvenser for medarbejderne at tale om det, der stresser dem.
 • Sørg for, at der er klare arbejdsgange, så det er tydeligt, hvem der laver hvad. Det styrker samarbejdet om opgaverne og skaber mening i arbejdet.
 • Tal jævnligt med dine medarbejdere om, hvilke arbejdsopgaver de skal løse. Fortæl også om dine forventninger, og hvad de skal prioritere, når der er travlt. Måske er der opgaver, der kan vente?
 • Sørg for, at dine medarbejdere ved, hvor de kan få hjælp til opgaveløsningen. Skal de fx hive fat i dig eller i en af deres kollegaer?
 • Giv anerkendende feedback, når medarbejderne løser opgaverne tilfredsstillende.
 • Vær løbende i dialog med dine medarbejdere, så du kender den enkeltes forudsætninger, behov og forventninger.
 • Tilpas opgaver og ressourcer i en dialog med medarbejderne.
 • Tal om trivsel både med den enkelte medarbejder og med gruppen.
 • Meld klart ud om arbejdspladsens politikker på stress- og trivselsområdet.

Det kan du gøre som medarbejder

Din arbejdsgiver har pligt til at forebygge langvarig stress på arbejdspladsen, men som medarbejder kan du også selv gøre meget for at hjælpe med forebyggelse. Her er nogle gode råd til, hvad du og dine kollegaer kan gøre for at være med til at forebygge stress.


Gode råd:

 • Tal løbende sammen om, hvad I har af udfordringer, hvad der belaster jer i hverdagen, og hvad I kan gøre for at støtte hinanden.
 • Sørg for at holde en god omgangstone – også i pressede situationer.
 • Tag godt imod nye kollegaer.
 • Hold øje med, om der er balance mellem kravene i arbejdet og jeres ressourcer. Ressourcer kan fx være kompetencer, social støtte fra jeres kollegaer og ledelse, tekniske hjælpemidler og indflydelse på jeres arbejde.
 • Vær opmærksom på symptomer på stress hos dig selv og andre – det kan fx være søvnmangel, tristhed, irritabilitet eller hjertebanken. Særligt, hvis det står på i længere tid.
 • Sig til, hvis du eller dine kollegaer har problemer med stress. Du kan fx tale med din leder eller din arbejdsmiljørepræsentant. Din arbejdsgiver har pligt til at forebygge langvarig stress.


Kontakt

Vil du høre mere om mulighederne for forebyggelse af stress gennem Holdbare Medarbejdere?
Så kontakt din pensions- og forsikringsmægler for at høre om mulighederne.

Var denne side en hjælp?