contact man pink

Spørgsmål?

Ved spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os på telefon

Holdbare Medarbejdere:

Tværfagligt samarbejde forebygger sygemeldinger


Tværfagligt samarbejde mellem vores sundhedsfaglige specialister er med til at forebygge sygdom og mistrivsel samt sætte ind, hvis man rammes af sygdom.

Forskning viser, at forebyggelse er et af de vigtigste parametre for at reducere antallet af sygdomsforløb. Det er en af årsagerne til, at vores Holdbare Medarbejdere-team består af en række sundhedsfaglige specialister, der screener, rådgiver, iværksætter, tilpasser og følger op på sundhedsfremmende forløb og indsatser hos vores kunder. Ifølge landechef Janne Korsgaard er et tværfagligt samarbejde mellem sundhedsfaglige medarbejdere nemlig afgørende for at kunne sætte tidligt ind:

- Vi har fysioterapeuter, sygeplejersker, stresscoaches, psykologer og mange andre fagligheder ansat her i huset suppleret af et bredt netværk af specialiserede samarbejdspartnere. Det er helt afgørende, at de skal kunne spille sammen, for vi tror på, at vi gennem et stærkt tværfagligt samarbejde kan finde frem til de bedste løsninger for vores kunder, siger hun.

Arbejder på tværs af dækninger

Næsten halvdelen af alle Holdbare Medarbejdere-forløb startes i dag op som følge af vores sundhedsrådgivning, mens 10 procent opstartes på baggrund af tab af erhvervsevne-forsikringen. Ifølge Janne Korsgaard er det en stor fordel at kunne gribe kunderne på tværs af forsikringer:

- Vores team arbejder på tværs af vores forsikringer og er derfor ikke begrænset af enkelte dækninger. Det betyder, at de er i tæt kontakt med vores øvrige teams og bliver orienteret, hvis der opfanges tegn på begyndende sygdom hos en kunde, siger hun og fortsætter:

- Generelt gør vi en stor dyd ud af at arbejde proaktivt ved blandt andet at foretage trivselsundersøgelser hos vores kunder og samle op på indikationer på sygdom og mistrivsel løbende, så vi på den måde kan forebygge mod sygemeldinger.

Cirka 12 procent af de kunder, der har været i et Holdbare Medarbejdere-forløb, har været raske ved forløbets opstart, og ifølge Janne Korsgaard vidner det om, at kunderne tager budskabet fra blandt andet velkomstopkaldet til sig og kontakter Euro Accident, hvis de oplever symptomer på mistrivsel eller sygdom:

- Desværre ser vi ofte, at man først tager sygdommen alvorligt, når man er helt lagt ned, men hos Euro Accident vil vi altid advokere for, at man sætter tidligt ind og laver forebyggende tiltag, så man forhåbentlig undgår at skulle ud i et sygdomsforløb. Netop derfor er forebyggelse og hurtig indsats grundstenene i vores Holdbare Medarbejdere-koncept, slutter Janne Korsgaard.

Var denne side en hjælp?