contact man pink

Spørgsmål?

Ved spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os på telefon

Holdbare Medarbejdere:

Hver fjerde retter selv henvendelse


Hver fjerde Holdbare Medarbejdere-forløb startes op på kundens eget initiativ. Næsten halvdelen af alle forløb startes op på baggrund af vores sundhedsforsikring, mens ét ud af ti forløb opstartes via arbejdsgiver eller anden tredjeperson.

Ved tegn på mistrivsel og begyndende sygdom er det altafgørende, at man i tide rækker ud efter den rette hjælp. Forskning viser nemlig, at rettidig hjælp enten kan forebygge eller afkorte sygefravær. Derfor arbejder vi hos Euro Accident ihærdigt på at få kontakt med kunder, der oplever tegn på mistrivsel eller sygdom så tidligt som muligt, og få dem opstartet i et Holdbare Medarbejdere-forløb. Gennem vores Holdbare Medarbejdere-koncept tilbyder vi skræddersyet hjælp til medarbejdere, der er udfordret på deres trivsel eller helbred, og som derved er i risiko for at blive sygemeldt.

Det lykkes vi meget godt med. Hver fjerde Holdbare Medarbejdere-forløb startes i dag op på kundens eget initiativ, viser vores egne tal. Et gennemsnitligt Holdbare Medarbejdere-forløb varer godt fem måneder fra kundens første kontakt med os og til raskmelding.

Det vidner ifølge vores landechef Janne Korsgaard om, at flere er blevet bevidste om at tage begyndende sygdomstegn alvorligt:

Generelt er der kommet et større fokus på forebyggelse mod mistrivsel og sygdom, uanset om det drejer sig om fysiske eller psykiske udfordringer. Derfor har flere opnået en øget bevidsthed om, hvornår man skal sætte ind ved sygdom – og det er en udvikling, som vi hos Euro Accident forsøger at skubbe yderligere til. For det er bare så vigtigt, at vi hurtigst muligt kommer i kontakt med de kunder, der begynder at opleve tegn eller symptomer på mistrivsel eller begyndende sygdom.

Velkomstopkald opbygger relationer

Hos Euro Accident ringer vi ud til alle nye kunder og byder dem velkommen. Opkaldet foretages af medarbejderne i vores Holdbare Medarbejdere-afdeling, som udover den varme velkomst også introducerer kunden for konceptet, der har til formål at fremme medarbejdernes sundhed samt forebygge sygdom, stress og mistrivsel.

Ifølge Janne Korsgaard bidrager velkomstopkaldet netop til, at kunderne ved, hvor, hvornår og hvordan de skal kontakte os i tilfælde af begyndende mistrivsel eller sygdomstegn. Velkomstopkaldet er nemlig med til at opbygge en relation med kunden fra start, siger hun:

- Sidste år ringede vi ud til godt 5.500 nye forsikringskunder for at byde dem velkommen til
Euro Accident. Det gør vi, fordi vi tror på, at vi gennem en indledende personlig samtale kan skabe en stærkere relation mellem os og kunderne og på den måde øge muligheden for, at de kontakter os, hvis de oplever symptomer eller tegn på mistrivsel. Generelt gør vi meget ud af at arbejde proaktivt ved blandt andet at foretage trivselsundersøgelser hos vores kunder og samle op på indikationer på sygdom og mistrivsel løbende.

»Den bedste sygeplejerske, jeg nogensinde har snakket med«

Alliancen mellem os og vores kunder kommer også til udtryk i de tilfredshedsundersøgelser, vi løbende foretager os. Det gør vi for at sikre, at vores kunder oplever vores produkter og rådgivning som værdifulde. Vi beder blandt andet kunderne vurdere deres oplevelse af kontakten med
Euro Accident samt hvor sandsynligt det er, at de vil anbefale os til en ven eller kollega.

Vi har i skrivende stund en samlet kundetilfredshedsscorer – også kaldet Net Promotor Score – på 74.

Vi er glade og stolte over den høje NPS-måling og ikke mindst de positive besvarelser, vi modtager fra vores kunder. Vi lever af at holde dem sunde og raske, så kundetilfredshed er en vigtig bundlinje for os, lyder det fra Janne Korsgaard.

 

- Den bedste sygeplejerske, jeg nogensinde har snakket med.

Besvarelse fra Euro Accidents NPS-undersøgelse.

- Man bliver virkelig hørt og anerkendt i den henvendelse, som man ringer ind med.

Besvarelse fra Euro Accidents NPS-undersøgelse.

Var denne side en hjælp?