contact man pink

Spørgsmål?

Ved spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os på telefon

Produktinformation

Børnepension

Tryghed for dine efterladte børn

Børnepension bliver udbetalt løbende til de børn, der ved udgangen af den måned, hvor forsikrede dør, endnu ikke er fyldt 24 år.

  • Økonomisk hjælp til dine børn
  • Løbende udbetaling frem til deres 24 års fødselsdag

Forsikringen indeholder en dækning, som udbetales ved forsikredes død i forsikringstiden.

Dækningens størrelse er et fast beløb, som udbetales per forsikrede barn. Størrelsen på dækningen vil fremgå af dit forsikringsbevis.

De efterladte skal kontakte Euro Accident og herefter indsende alle nødvendige dokumenter og oplysninger, som Euro Accident har behov for i forhold til at behandle dødsfaldet og udbetalingen.

Udbetalingen er en løbende udbetaling til dine forsikrede børn.

Ved dødsfald kan der ske udbetaling til:

  • Dine forsikrede børn under 24 år

Udbetaling af børnepension ophører ved udgangen af den måned, hvor barnet fylder 24 år. Dør barnet inden dette tidspunkt, ophører udbetalingen med udgangen af den måned, hvor barnet dør.

Børn omfatter også adoptivbørn og stedbørn. Stedbørn er en ægtefælles biologiske eller adopterede børn. Børnepension udbetales kun til stedbørn, der har fælles folkeregisteradresse med forsikrede på tidspunktet for forsikredes død.

Du kan tegne forsikringen, hvis nedenstående betingelser er overholdt:

  • Er mellem 16 og 66 år
  • Har bopæl og folkeregisteradresse i Danmark
  • Er berettiget til de danske offentlige sociale ydelser
  • Har børn mellem 0 og 23 år

Forsikringen kan tegnes som en enkeltstående person eller via en firmaforsikringsaftale.

Forsikringen kan tegnes fra 16 til og med 66 år, og gælder til og med den måned hvor du fylder 67 år, eller hvor barnet fylder 24 år. Forsikringen gælder ikke længere ved ophør eller ved udtrædelse af aftalen hvori dækningen er tegnet.

Prisen beregnes på baggrund af hvilken aftale der benyttes, dækningens størrelse og om den tegnes som individuel forsikring eller via virksomhed.

Der er flere parametre som bestemmer prisen, men den vigtigste parameter er din alder på tegningstidspunktet.

Find

Betingelser og Blanketter

Vi har samlet alle vores betingelser og blanketter på en side.


Til siden

Sådan køber du forsikringen

Vores forsikringer kan købes igennem forsikringsformidlere eller nogle af vores partnere.

Var denne side en hjælp?