contact man pink

Spørgsmål?

Ved spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os på telefon

Produktionformation

Invalidesum

Økonomisk sikring ved varigt erhvervsevnetab

Invalidesummen udbetales, når din generelle erhvervevne i ethvert erhverv bliver varigt nedsat med 50% eller mere.

  • Økonomisk sikring ved varigt erhvervsevnetab
  • Mulighed for at bruge pengene på at gøre en ændret hverdag nemmere
  • En skattefri engangsudbetaling

Forsikringen indeholder en dækning, som udbetales, hvis du mister erhvervsevnen permanent, og du ikke længere kan komme tilbage til arbejdsmarkedet.

Dækningens størrelse kan enten være et fast beløb eller følge din løn.

Du skal anmelde skaden til os ved at udfylde en blanket. Herefter vurderer vi din erhvervsevne.

Udbetalingen sker:

  • Ved varigt erhvervsevnetab
  • Som en skattefri engangssum

Vurdering af erhvervsevnen

Ved vurderingen af dit erhvervsevnetab bedømmer vi under hensyn til din nuværende helbredstilstand, uddannelse og tidligere beskæftigelse, hvor meget din erhvervsevne er nedsat. For at have ret til udbetaling af Invalidesum skal din erhvervsevne være nedsat med halvdelen eller mere i ethvert erhverv.

Ved den generelle erhvervsevne forstås erhvervsevnen i forhold til både forsikredes nuværende erhverv og i andre erhverv alene begrænset af forsikredes helbredsforhold. Tilkendelse af offentlig førtidspension eller fleksjob og andre offentlige ydelser eller tilskud medfører ikke, at der er ret til udbetaling af forsikringsydelse, da det tilkendes efter andre regler.

Du kan tegne forsikringen, hvis nedenstående betingelser er opfyldt:

  • Er mellem 16 og 66 år
  • Har bopæl og folkeregisteradresse i Danmark
  • Er berettiget til de danske offentlige sociale ydelser

Du kan tegne forsikringen senest, når du fylder 66 år.

Forsikringen kan tegnes af dig eller via en firmaforsikringsaftale.

Forsikringen kan tegnes fra 16 til og med 66 år, og kan gælde til og med den måned hvor du fylder 67 år. Forsikringen gælder ikke længere ved ophør eller med udtrædelse af aftalen, hvori dækningen er tegnet.

Prisen for forsikringen beregnes på baggrund af hvilken aftale der benyttes, dækningens størrelse og om den tegnes som individuel forsikring eller via virksomhed.

Kontakt en forsikringsformidler og få et tilbud.

Find

Betingelser og Blanketter

Vi har samlet alle vores betingelser og blanketter på en side.

 

Til siden

Sådan køber du forsikringen

Vores forsikringer kan købes igennem forsikringsformidlere eller nogle af vores partnere.

Var denne side en hjælp?