contact man pink

Spørgsmål?

Ved spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os på telefon

Produktinformation

Tab af Erhvervsevne

Sikrer indtægt hvis du mister din erhvervsevne

Dækningen ved erhvervsevnetab giver ret til løbende udbetalinger, hvis din erhvervsevne nedsættes med 50% eller mere på grund af sygdom eller en ulykke.

  • Sikrer din indtægt mens du er syg
  • Sikrer at du har samme indkomst i din sygdomsperiode

Vi tilbyder en forsikring med op til 100%  løndækning.

Har du arbejdsindkomst og/eller modtager lønkompensationer (fx sygedagpenge), supplerer vi op til 100%, hvis det er den dækning, du har valgt. Du får derfor udbetalt forsikringsydelsen med fradrag af arbejdsindkomst og lønkompensationer.

Hvis du har ret til udbetaling, giver det også ret til betaling af præmiefritagelse.

Du skal anmelde skaden til os ved at udfylde en blanket. Herefter vurderer vi din erhvervsevne.

Udbetalingen sker:

  • Ved midlertidigt eller varigt erhvervsevnetab
  • Som løbende og skattepligtig udbetaling

Ved vurdering af dit erhvervsevnetab bedømmer vi under hensyn til din nuværende helbredstilstand, uddannelse og tidligere beskæftigelse, hvor meget din erhvervsevne er nedsat. Ved første vurdering af erhvervsevnen vurderes den nedsatte erhvervsevne i forhold til dit nuværende erhverv (fagdækning). Efter 24 måneder efter første sygedag vurderes din erhvervsevne i ethvert erhverv.

Ved den generelle erhvervsevne forstås erhvervsevnen i forhold til både dit nuværende erhverv og i forhold til andre erhverv alene begrænset af dit helbredsforhold. Tilkendelse af offentlig førtidspension eller fleksjob og andre offentlige ydelser eller tilskud medfører ikke, at der er ret til udbetaling af forsikringsydelsen, da den tilkendes efter andre regler.

Du kan tegne forsikringen, hvis nedenstående betingelser er opfyldt: 

  • Er mellem 16 og 66 år
  • Har bopæl og folkeregisteradresse i Danmark
  • Er berettiget til de danske offentlige sociale ydelser

Forsikringen kan tegnes af dig eller via en firmaforsikringsaftale.

Forsikringen kan tegnes fra 16 til og med 66 år, og gælder til og med den måned hvor du fylder 67 år. Forsikringen gælder ikke længere ved ophør eller ved udtrædelse af den aftale, hvori dækningen er tegnet.

Prisen for forsikringen beregnes på baggrund af hvilken aftale der benyttes, dækningens størrelse og om den tegnes som individuel forsikring eller via virksomhed.

Kontakt en forsikringsformidler og få et tilbud.

Find

Betingelser og Blanketter

Vi har samlet alle vores betingelser og blanketter på en side.

 

Til siden

Sådan køber du forsikringen

Vores forsikringer kan købes igennem forsikringsformidlere eller nogle af vores partnere.

Var denne side en hjælp?