contact man pink

Spørgsmål?

Ved spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os på telefon

Ledelse, organisation og bestyrelse

Lokale landeorganisationer med central støtte

Vores aktiviteter er organiseret i fælles stabsfunktioner, centrale kontrolfunktioner og landeorganisationer i Danmark, Norge og Sverige.

Vores aktiviteter er organiseret i centrale ledelsesfunktioner, fristående kontrolfunktioner og lokale forretnings- og produktionsorganisationer i de lande, hvor vi opererer. Bestyrelsen fastlægger vores overordnede mål og strategier for at nå disse mål. Administrerende direktør er ansvarlig for den daglige drift.

Ledelse

Card image
Card image

Janne Korsgaard

Card image

Olav Strøno

Card image

Staffan Johansson

Card image

Christian Halvars

Card image

Louise Sundelius

Card image

Maria Rylander

Card image

Miles de Champs

Card image

Olof Bergström

Landeorganisationer

Der er nationale organisationer i Sverige, Norge og Danmark. Janne Korsgaard er ansvarlig for Danmark, Olav Strøno for Norge og Staffan Johansson for Sverige.

Centrale funktioner

Aktuarmæssige, overholdelses-, interne revisions- og risikostyringsfunktioner er uafhængige centrale kontrolfunktioner. Funktionerne rapporterer til bestyrelsen og administrerende direktør bortset fra den interne revisionsfunktion, der kun rapporterer til bestyrelsen.

Overholdelsesfunktion

Staffan Löfgren, Euro Accident Livförsäkring AB

Aktuarmæssig funktion

Ieva Gediminaité, Aktuariegruppen Stockholm AB

Risikostyringsfunktion

Petra Holmberg, Euro Accident Livförsäkring AB

Forhørsfunktion

Agneta Bremander, Moneo Business Integration AB

Landsorganisationer

I Sverige, Norge og Danmark er der lokale forretnings- og produktionsorganisationer. Janne Korsgaard er ansvarlig for Danmark, Olav Strøno for Norge og Staffan Johansson for Sverige.


Interne funktioner

Aktuarmæssige, overholdelses-, interne revisions- og risikostyringsfunktioner er uafhængige interne kontrolfunktioner. Funktionerne rapporterer til bestyrelsen og administrerende direktør bortset fra den interne revisionsfunktion, der kun rapporterer til bestyrelsen.

Overholdelsesfunktion - Catharina von Gertten

Aktuarmæssig funktion - Martin Andersson

Risikostyringsfunktion - Peter Daniels

Forhørsfunktion - Grant Thornton


Organisationsplan


Organisationsschema

Bestyrelse

Card image

Johan Sidenmark

Bestyrelsesformand

Fødsels år: 1965

Andre missioner

Administrerende direktør: AMF Tjänstepension AB

Bestyrelsesformand: EAL Insurance AB

Næstformand: Svensk Försäkring

Bestyrelsesmedlem: Försäkringsbranschens Arbetsgivareorganisation (FAO)

Card image

Fredrik Strömholm

Næstformand

Fødsels år: 1965

Andre missioner

Administrerende direktør: Impilo AB
Bestyrelsesformand: Impilo AB, flere datterselskaber inden for Impilo-koncernen og Stiftelsen Natur & Kultur
Bestyrelsesmedlem: Bendiro Holding AB, EAL Insurance AB, Gymnastik- och Idrottshögskolan, Humana AB, Impilo Holding
AB, Ortic 3D AB, placeringsrådet vid Karolinska Institutet,
Skellefteå AIK Hockey, Svanboet Invest AB, TFP Holding
Ltd og Vita Svanboet FIV AB
Bestyrelsessuppleant: Strandbygget AB
Kasserer: Stiftelsen Academica

Card image

Thomas Petersson

Bestyrelsesmedlem

Fødsels år: 1965

Andre missioner

Bestyrelsesformand: HPI Health Profile Institute AB
Bestyrelsesmedlem: Active Life Foundation, Eaira Intressenter AB,
EAL Insurance AB, EAL Insurance Management AB, Eira AB,
Euro Accident Health Services AB, ProActive Health Partner
AB og Thomas Petersson AB

Card image

Malin Björkmo

Bestyrelsesmedlem

Fødsels år: 1962

Andre missioner

Bestyrelsesmedlem: Björkmo Advisors AB, EAL Insurance AB, Eggum Invest AB, Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv, Handelsbanken Fonder AB, Infranode AB, Lumera AB, Tredje AP-fonden og Trygg-Stiftelsen

Card image

Katarina Lidén

Bestyrelsesmedlem

Fødsels år: 1967

Andre missioner

Administrerende direktør : Föreningen för god sed på värdepappersmarknaden/
Självregleringen i Sverige Service AB
Bestyrelsesmedlem: EAL Insurance AB, European Financial Reporting
Advisory Group (EFRAG) General Assembly og Loftahammars
Golf AB

Card image

Lotte Fløe Marschall

Bestyrelsesmedlem

Fødsels år: 1966

Andre missioner

Bestyrelsesformand: Swiipe Payments ApS och GAME
Bestyrelsesmedlem: EAL Insurance AB, Finstart Nordic AS og JP Group A/S

Var denne side en hjælp?