contact man pink

Spørgsmål?

Ved spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os på telefon

Ny undersøgelse:

Forsikring og pension – bedre hver for sig?


Knap 60 procent af de adspurgte virksomheder inden for en række udvalgte brancher vil overveje at gøre op med traditionen på det danske pensionsmarked og adskille for­sikringerne fra deres pensionsordning, hvis de får mere indflydelse på deres forsikrings­produkter. Sådan lyder konklusionen i en ny Voxmeter-undersøgelse, som vi står bag.

Ifølge undersøgelsen vil 60 procent af de adspurgte virksomheder lægge vægt på en bred dækning, hvis de fik større frihed til at vælge forsikringsprodukt til deres medarbejdere, mens en hurtig behandling er et afgørende parameter hos 40 procent af virksomhederne. I den anden ende af skalaen har forsikringernes pris kun betydning for knap 17 procent.

Langtidssygefravær er selvsagt en tragedie for den ramte medarbejder og påvirker samtidig virksomheden negativt på flere områder. Udover at miste en skattet medarbejder, rammer det også kapaciteten og effektiviteten på arbejdspladsen for ikke at nævne udfordringerne med at rekruttere, som mange virksomheder oplever i dag, og som ligeledes kan gøre det svært at finde en kompetent vikar. Derfor ser vi i dag en udvikling på arbejdsmarkedet, hvor fokus på sundhed og trivsel er i fremgang, og i det arbejde kommer forsikringerne i stigende grad til at spille en større rolle end hidtil.

Christian Dehn, Landechef Euro Accident Danmark

Om undersøgelsen

Voxmeter har på vegne af Euro Accident gennemført en undersøgelse, der skal afdække danske virksomheders kendskab og holdninger til forsikringer som et separat produkt adskilt fra pensionsordninger.

Undersøgelsen er telefonisk og foretaget blandt virksomheder med minimum én ansat fordelt på syv branchegrupper, som alle kan ses nedenfor. Branchegrupperne er udvalgt på baggrund af de virksomheder, Euro Accident typisk vil levere forsikringsløsninger til.

Undersøgelsen er foretaget i foråret 2022, og data er indsamlet fra i alt 228 respondenter. Udover branchefordeling er respondenterne også fordelt efter virksomhedernes størrelse. Du kan ligeledes se fordelingen forneden.

Disse brancher har vi undersøgt

  • Information og kommunikation
  • Finansiering og forsikring
  • Ejendomshandel og udlejning
  • Videnservice
  • Rejsebureauer, rengøring mv.
  • Kultur og fritid
  • Andre serviceydelser mv.

Sådan er virksomhederne fordelt efter størrelse

  • 1–19 medarbejdere: 40 procent af respondenterne
  • 20–49 medarbejdere: 31 procent af respondenterne
  • 50+ medarbejdere: 29 procent af respondenterne
Var denne side en hjælp?