Fråga oss!

Se de vanligaste frågorna och svaren
eller skicka en fråga till oss.

Man skriver på dator

Psykologisk förstahjälp

Få hjälp med krishantering på företag

I en kris som drabbar ett företag kan det finnas behov av stöd på organisations-, grupp- och individnivå. Många gånger har företaget redan färdiga handlingsplaner för krishantering och vet vad som ska göras på arbetsplatsen och av vem. Men ibland saknas det och då är det ofta naturligt att vända sig till sitt försäkringsbolag.

En krisreaktion är ett svar på en plötslig, obehaglig och oväntad händelse, till exempel hot, våld och dödsfall, som sätter ditt vanliga sätt att fungera ur spel. Hur du reagerar under en kris och hur länge den pågår är olika från person till person. En kris går alltid över, men ibland kan du behöva stöd att bearbeta den som hänt.

112 eller 1177 vid akut kris

Vid en akut kris ska du alltid hänvisa till den offentliga vården:

  •  112 (SOS)
  • 1177

Kontakt under kontorstid

André Eriksson, psykolog
Telefon: 08-562 916 51

Sara Brunt, psykolog
Telefon: 0470-702 515

Martina Petersson, psykolog
Telefon: 08-562 916 50

Det finns inget separat krismoment för företag som har vår Sjukförsäkring PlanSjuk, men vi kan ändå stötta med information, kunskap och våra egna psykologer som en service och för att ta hand om våra företagskunder på ett bra sätt.

Ladda gärna ned  foldern Psykologisk förstahjälp, som SOS international har tagit fram som stöd till chefer.

Hjälpte den här sidan dig?