Fråga oss!

Se de vanligaste frågorna och svaren
eller skicka en fråga till oss.

Man skriver på dator

Så stöttar vi företag

Rehabilitering av medarbetare – så ser processen ut

När vi har tagit emot en anmälan om rehabiliteringsstöd för en medarbetare startar en hälso- och rehabprocessledare processen. Det första steget blir att kartlägga vilka behov av insatser som finns.

Vi erbjuder företaget ett rehabiliteringsstöd genom den försäkring som företaget har tecknat hos oss. Allt för att företaget som arbetsgivare och ansvarig chef ska kunna uppfylla sitt ansvar för rehabilitering på arbetsplatsen enligt gällande lagar och föreskrifter.

Målet med vårt stöd är att sätta in de arbetslivsinriktade insatser som kan behövas för att undvika att en medarbetare blir långtidssjukskriven alternativt göra det möjligt för en medarbetare som är sjukskriven att kunna komma tillbaka i arbete igen.

En hälso- och rehabprocessledare börjar med att kartlägga vilka åtgärder som det kan finnas behov av. Målsättningen är att det som längst ska gå sju (7) arbetsdagar från det att vi tagit emot anmälan tills att den första kontakten är tagen. I huvudsak sköts all kontakt via telefon för att spara värdefull tid åt alla inblandade och för att kunna ha tät kontakt.

I arbetsgivarens arbetsmiljöansvar ingår bland annat att anpassa arbetsplatsen till medarbetarens behov och att vidta rehabiliteringsåtgärder. Det är en uppgift som fördelas till cheferna på företaget enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter.

Vi tar inte över ansvaret för medarbetarens rehabilitering. Men hälso- och rehabprocessledaren finns till hands för de inblandade på företaget och som stöd för att driva hela processen framåt. Som chef kan kännas extra skönt att veta att det finns någon att vända sig till.

Processen steg för steg

1. Chefen gör en anmälan

Chefen eller HR-ansvarig har gjort en skadeanmälan till Euro Accident. När rätt till ersättning från försäkringen är fastställd av Euro Accidents skadeavdelning tillsätts en hälso- och rehabprocessledare.

kvinna som använder vår app

2. Kartläggning

Hälso- och rehabprocessledaren kontaktar chefen och/eller HR-ansvarig och medarbetaren via telefon för att kartlägga vilka åtgärder som det kan finnas behov av.

Sjuk man på soffa

3. Åtgärdsplan

Hälso- och rehabprocessledaren upprättar en åtgärdsplan med mål, åtgärder och ansvarsfördelning. Planen ändras om behoven ändras under processen. Åtgärdsplanen kan även fungera som ett komplement till den plan för återgång i arbetet som arbetsgivaren har ett lagstadgat ansvar för att ta fram.

4. Samordning och uppföljning

Hälso- och rehabprocessledaren samordnar åtgärderna och följer regelbundet upp planeringen, genomförandet och effekten med utförare, medarbetaren och chefen eller HR. Alla inblandade ansvarar för att informera hälso- och rehabprocessledaren om det sker några förändringar som påverkar planen.

5. Utvärdering och sammanfattning

Processen avslutas när målet är uppnått eller om ansvarstiden för försäkringen går ut dessförinnan. Vid avslut lämnar hälso- och rehabprocessledaren en skriftlig sammanfattning med resultat, status och förslag på nästa steg till chefen eller HR-ansvarige.

Film

Rehabilitering via Euro Accident

Allt du behöver veta

När en medarbetare inte mår bra

Åtta av tio försäkrade som får hjälp av oss då de inte mår bra undviker att bli långvarigt sjuka.

Vi har samlat information som kan var till hjälp då en medarbetare inte mår bra.

Hjälpte den här sidan dig?