Fråga oss!

Se de vanligaste frågorna och svaren
eller skicka en fråga till oss.

Man skriver på dator

Dags för förändring

Kvinnors ohälsa ett samhällsproblem


Stressrelaterade sjukskrivningar ökar, speciellt bland kvinnor. Kvinnor upplever också mer oro, ångest och ängslan. En negativ utveckling som får konsekvenser för individen, men också för samhället i stort.

En ständig press att prestera på jobbet, vara en perfekt partner och mamma, och samtidigt ta hand om sitt eget välmående, kan leda till allvarliga hälsoproblem. En nyligen publicerad rapport från Försäkringskassan visar att stressrelaterade sjukskrivningar står för fler av de pågående sjukfallen hos kvinnor än alla andra psykiatriska diagnoser tillsammans. Sjukskrivningar som resulterar i kostnader för samhället med produktionsbortfall, ökade sjukpenningutgifter och för den enskilda individen ofta en försämrad privatekonomi och risk för uteslutning från arbetslivet.

– Detta är ett problem vi ska ta på allvar. Kvinnor förväntas ofta vara den som tar ansvar, utan att visa svaghet eller be om hjälp. Kraven kommer både inifrån, genom höga krav på sig själv, men även upplevda och faktiska krav och förväntningar från omgivningen. Det kan leda till en enorm stress som är viktig att vi fångar upp och hjälper kvinnor att bli mer hållbara, säger Malin Edlund, chefspsykolog på Euro Accident.

Krav som är svåra att leva upp till

I dagens arbetsliv har slimmade organisationer - med besparingar och samtida krav på lönsamhet – blivit vanligare. Stödfunktioner prioriteras bort och det finns en ständig förväntan på tillgänglighet. Dessutom är det vanligt att kvinnor dubbelarbetar, det vill säga utför en betydande del av de obetalda uppgifterna, som barnomsorg, städning och matlagning. Många kvinnor upplever också att de tar ett stort ansvar för familjen och åldrande föräldrar och lätt hamnar i att bli familjens projektledare.

– Vi vet att arbetsgivaren kan göra stor skillnad genom att inte bara föra en föra en dialog med sina medarbetare om arbetssituationen och hur de kan hjälpa till att eliminera stressfaktorer på arbetet, utan även vara lyhörda för hur medarbetaren upplever sin totala livssituation. Vi vet också hur viktigt det är att agera vid tidiga tecken på att en medarbetare inte mår bra. Det är inte bara en fråga om lagkrav att upprätthålla en god arbetsmiljö, utan en investering i Hållbara medarbetare, säger Malin Edlund och fortsätter:

– Kan vi uppnå det och samtidigt få ALLA att arbeta för en jämnare ansvarsfördelning hemma där vi lyssnar på varandras behov, samarbetar och medverkar till en jämställd vardag där alla bidrar på lika villkor, minskar risken för kvinnors ohälsa.

 

5 tips för att minska stress

  • Prata om och synliggör hemarbetet. Att dela lika på hushållssysslor och barnomsorg ger mer tid för återhämtning och fritid.
  • Prioritera sömn och vila. När du sover minskar stresshormonet kortisol och hjärnan får tid att bearbeta dagens intryck och känslor, vilket bidrar till att du bättre kan hantera stressande situationer när du är vaken.
  • Var uppmärksam på egna inre krav på duktighet så att de inte får styra din tid och säg nej till saker du inte hinner eller orkar med så att du kan säga ja till det som är viktigt för dig.
  • Lyft frågan på arbetsplatsen. Att diskutera återhämtning och stress på arbetsplatsen kan vara nyttigt för hela företaget. Om du är stressad, är det sannolikt fler som är det.
  • Boka in ett prioriteringssamtal med chefen. Beskriv allt du gör och hör vad som ska prioriteras eller delegeras om arbetstiden inte räcker till.
Hjälpte den här sidan dig?