Fråga oss!

Se de vanligaste frågorna och svaren
eller skicka en fråga till oss.

Man skriver på dator

Digital vård

Nytt samarbete möjliggör sömnapnéutredning hemifrån


Nu kan vi erbjuda försäkrade med Sjukvårdsförsäkring PrivatAccess utredning för sömnapné på distans genom ett samarbete med Aleris Sömnapné.

I Sverige beräknas cirka 600 000 personer lida av sömnapné och av dessa behöver cirka 400 000 professionell behandling, enligt Riksförbundet HjärtLung. Obstruktivt sömnapné (OSA) är den vanligaste formen som kännetecknas av upprepade andningsuppehåll, upp till flera hundra gånger per natt, och kan orsaka problem som ökad risk för typ II-diabetes och hjärt-kärlsjukdom med hjärtinfarkt och stroke.

En vårdgivare som specialiserat sig på utredning och behandling av patienter med obstruktivt sömnapné (OSA) är Aleris Sömnapné. En digital specialistmottagning som sedan januari ingår i Euro Accidents vårdgivarnätverk. Via Aleris Sömnapné får den försäkrade hem en dosa som fästs runt bröstkorgen och som registrerar sömnmönster, andning, snarkning och syrehalt i blodet. Testutrustningen används under två nätter och därefter returneras utrustningen tillbaka till Aleris Sömnapné för analys. Registreringen analyseras av ett sömnteam under ledning av specialistläkare och svar lämnas till den försäkrade inom en vecka.

– Inom den traditionella vården i Sverige kan det i dagsläget vara upp till två års vårdköer för att få hjälp med utredning och behandling av obstruktiv sömnapné. Med vårt samarbete möjliggör vi för Euro Accidents försäkrade att få hjälp med utredning utan att behöva uppsöka en fysisk mottagning och med kortare väntetid, säger Johanna Sandberg, nätverkskoordinator för Euro Accidents vårdgivarnätverk.

Ett 20-tal försäkringspatienter från Euro Accident har redan blivit remitterade till Aleris Sömnapné och feedbacken som kommit in har varit positiv. Framför allt har man lyft fram den korta väntetiden och att utrustningen skickas hem.

– Med detta samarbete gör vi vården tillgänglig, snabbare och effektivare för fler, oavsett var i landet man bor. Genom att erbjuda utredning utan väntetid får den försäkrade möjlighet att snabbare komma in i behandling och ges därigenom möjlighet till en förbättrad livskvalitet och minskad risk för följdsjukdomar, vilket i sin tur även kan bidra till minskade samhällskostnader på sikt, säger Åsa Eriksson Gnospelius, Affärsutvecklare på Aleris.

 

Hjälpte den här sidan dig?