Fråga oss!

Se de vanligaste frågorna och svaren
eller skicka en fråga till oss.

Man skriver på dator

Mental hälsa

Psykolog Fredrik Bengtsson:
”Lägg ner att jämföra dig”


Vi lever i en tid där jakten på materiella ägodelar får en allt större betydelse för hur framgångsrika och lyckliga vi tror oss vara. Att koppla lycka och välmående till det som är mätbart är dock en farlig fälla menar Fredrik Bengtsson, legitimerad psykolog på försäkringsbolaget Euro Accident, eftersom det kan leda till negativa hälsoeffekter.

Sociala jämförelser, det vill säga att en person bedömer sitt eget värde eller sin livskvalitet genom att jämföra sig med andra i sin omgivning, är idag en bidragande orsak till psykisk ohälsa. Det kan vara både medvetna och omedvetna jämförelser som kan ske i olika sammanhang, som på sociala medier, i skolan och på arbetsplatsen. Något att se upp för menar Fredrik Bengtsson:

– Ständiga jämförelser och att inte leva upp till andras mål och mått på framgång kan leda till känslor av otillräcklighet, självkritik och låg självkänsla. Det kan också öka risken för ångest och depression, särskilt när det gäller de idealiserade liv som ofta framställs på sociala medier, säger Fredrik Bengtsson.

Nära och goda relationer viktigast

En omfattande studie visar att det som verkligen har stor påverkan på upplevelsen av lycka är hur våra relationer ser ut. Nära och goda relationer får oss att må bättre. Likaså att ägna tid till, och värdesätta de mer flyktiga mötena, som ett kort samtal med personen i kassan på din lokala matbutik.

– Människor som har ett tillfredsställande socialt nätverk är gladare och friskare. Det är kvalitén på relationerna som är viktigast, inte hur många relationer man har. Man ska också komma ihåg att lycka är ett flyktigt tillstånd som infinner sig då och då, förutsatt att man känner mening och tacksamhet i sitt liv, förklarar Fredrik Bengtsson och fortsätter:

– Annat som påverkar vårt välmående är att vi lever ett aktivt liv nära naturen med tid för reflektion och återhämtning. Om vi brådskar från det ena till det andra och aldrig stannar upp, ger vi oss heller inte tid till att känna tillfredsställelse för det vi har uppnått. Om vi dessutom lägger tid på att scrolla i flöden och få uppdateringar på alla andras till synes lyckade liv, gör det inte saken bättre.

Starka band med familj, vänner och partner främjar mental hälsa, minskar risken för depression och ökar livslängden.

Brist på mening kan leda till ohälsa

Om avsaknad av mening i livet och oförmåga att känna tacksamhet leder till ohälsa bör man ta hjälp. På Euro Accident arbetar egna psykologer med samtalsstöd och kartläggning för att identifiera vilka insatser som behövs för att hitta en väg till en mer hållbar och meningsfull tillvaro.

– Att som medarbetare ha möjlighet att prata med en psykolog kan vara extremt värdefullt. Genom Euro Accident får medarbetare hjälp att navigera i livet – något som blivit allt viktigare med tanke på dagens samhällsklimat, avslutar Fredrik Bengtsson.

 

Hjälpte den här sidan dig?