Fråga oss!

Se de vanligaste frågorna och svaren
eller skicka en fråga till oss.

Man skriver på dator

Gott samarbete med

Curest

Curest är en digital vårdgivare för fysioterapi på distans med hjälp av VR (Virtual Reality). De erbjuder individanpassad och kvalitativ behandling av nacksmärta och relaterade besvär – oavsett var den försäkrade befinner sig.

Mötet med fysioterapeuten sker via videosamtal och med hjälp av VR-glasögon mäter de rörlighet, kroppskontroll och motorik för att kunna skräddarsy behandlingen. Varje övning är utvecklad av fysioterapeuter specialiserade inom whiplash, hjärntrauman, migrän och yrsel.

Få hjälp digitalt

Av Curest specialister

Via Curest hjälper försäkringen till med:

  • Behandling av nack- och huvudrelaterad skada

När är det aktuellt med digital vård?

Med Curest gör den försäkrade sina rehabövningar i en interaktiv och lekfull miljö för att förbättra sin rörelse, koordination och kontroll. Guidning direkt i VR-glasögonen gör det enkelt att komma igång.

Så fungerar det

1. Sök vård
Den försäkrade söker vård via Euro Accidents app, kontaktar oss via telefon eller får en remiss skickad till oss för fysioterapi. Om Curest anses vara en lämplig vårdgivare bokas den försäkrade in på en konsultation.

2. Digital konsultation
Den försäkrade bokas in på en konsultation med en fysioterapeut via videomöte och efter detta skickas ett par VR-glasögon med utvalda övningar hem till den försäkrade.

3. Träning och uppföljning
Den försäkrade tränar på distans enligt ordinerat träningsprogram. Fysioterapeuten kan följa resultaten och uppföljningsmöten sker veckovis via videomöten.

4. Lämna tillbaka utrustningen
När den försäkrade är färdigrehabiliterad skickas VR-glasögonen tillbaka till Curest.

Goda resultat

Hela 93 procent av de som tränar med Curest följer fysioterapeutens rekommenderade träningsupplägg, vilket innebär snabbare återhämtning och bättre resultat. Detta kan jämföras med cirka 24,5 procent inom traditionell rehab – en förbättring med nästan fyra gånger. Kombinationen av enkla och tydliga instruktioner, korrekt utförd träning och fysioterapeutens möjlighet att övervaka och individanpassa övningarna har gjort träningen effektivare vad gäller följsamhet jämfört med traditionell rehabilitering. Detta är en viktig nyckel till de goda behandlingsresultaten, även vid svåra och långvariga besvär.

Distansvård med VR-teknologi gör att våra försäkrade får snabb tillgång till specialistvård för sina smärttillstånd, även om de bor på avlägsna platser eller har begränsad rörlighet som gör att de inte kan uppsöka en fysisk klinik för behandling. Det innebär också att vi kan erbjuda alternativa metoder för smärtlindring, vilket kan minska behovet av smärtstillande mediciner. Det här är framtidens fysioterapi som vi ser fram emot att introducera för våra försäkrade.

Ulrika Lindberg, produktchef Sjukvårdsförsäkring PrivatAccess

Hjälpte den här sidan dig?