Fråga oss!

Se de vanligaste frågorna och svaren
eller skicka en fråga till oss.

Man skriver på dator

Gott samarbete med

Joint Academy

År 2018 blev vi första försäkringsbolaget i Sverige att erbjuda preventiv artrosvård via den digitala vårdgivaren Joint Academy. Det har gjort att vi kan sätta in förebyggande åtgärder i ett tidigt skede innan det går så långt som sjukskrivning eller inaktivitet och dessutom förbättra sannolikheten att den vårdsökande klarar sig utan både kirurgiska ingrepp och smärtstillande läkemedel.

Genom vårt unika samarbete kan vi erbjuda försäkrade med Sjukvårdsförsäkring PrivatAccess silver och PrivatAccess guld tillgång till en personlig fysioterapeut. Fysioterapeuten utformar ett individuellt behandlingsprogram anpassat efter den försäkrades besvär och förutsättningar. Då behandlingen sker via video och chatt kan Joint Academy hjälpa försäkrade över hela landet.

Få hjälp med

Vanliga problem och besvär

Via Joint Academy hjälper försäkringen till med bland annat:

  • Höftartros
  • Knäartros
  • Artros i hand och fingrar
  • Nacksmärta
  • Axelsmärta
  • Ländryggssmärta

När är det aktuellt med digital vård?

Joint Academy lämpar sig för de som behöver behandling för artros i knä, höft och hand samt smärta i ländrygg, nacke och axel. Med insatserna som Joint Academy gör har patienter kunnat fördröja operation med flera år och i vissa fall lett till att operation helt har kunnat uteslutas. Därför rekommenderas försäkringstagare med artros och smärta i leder att i ett första steg utföra behandling tillsammans med Joint Academy.

Så fungerar det

1. Söka vård
Den försäkrade söker vård via Euro Accidents app eller kontaktar oss via telefon. Om vi bedömer att den försäkrades vårdbehov lämpar sig för digital vård via Joint Academy, kontaktar Euro Accident Joint Academy som skickar sms och mail med vidare instruktioner om hur appen laddas ner och hur första besöket går till.

2. Svara på frågor
Inför vårdbesöket får den försäkrade svara på frågor gällande sin hälsa och upplevda besvär i appen. 

3. Digitalt möte med specialist
Utifrån svaren kommer den försäkrade i kontakt med en legitimerad fysioterapeut och en individuell behandlingsplan med träningsövningar tas fram under ett inledande videomöte.

3. Enkla övningar att göra hemma

Den försäkrade blir tilldelad enkla övningar som tar ca 5-10 minuter att göra. Tillhörande videoinstruktioner som visar hur övningarna ska utföras är inkluderade. Efter att övningarna är genomförda rapporterar försäkringstagaren till fysioterapeuten om hur det gick. Vid behov kommer fysioterapeuten att anpassa övningen utefter smärta och fysisk förmåga.

Som en del av behandlingen finns interaktiva lektioner i appen. Den försäkrade har möjlighet att lära sig mer om sin diagnos, om smärta och får tips på hur vardagen kan hanteras på bästa sätt. Utbildningsmaterialet består av enkla korta texter och illustrationer där den försäkrade efteråt får svara på några frågor för att säkerställa att personen tagit till sig informationen.

4. Uppföljning

Via appen sker regelbundna möten där gemensamt uppsatta mål för att minska den försäkrades smärta och framsteg följs upp. Fysioterapeut finns också tillgänglig för frågor alla dagar i veckan via appen.

Goda resultat

Joint Academy är en kliniskt beprövad behandling. Enligt forskning och publicerade studier kan man se att patienter som använder Joint Academy får minskad ledsmärta, förändrad inställning till operation och minskar intaget av smärtstillande läkemedel.

  • 85 procent av Joint Academys patienter minskar sin ledsmärta.
  • 54 procent av Joint Academys patienter ändrar sin inställning till operation.
  • 42 procent av Joint Academys patienter slutar ta smärtstillande läkemedel.

Tack vare samarbetet med Joint Academy kan vi erbjuda våra försäkrade preventiv vård av artros och sätta in förebyggande åtgärder i ett tidigt skede innan det går så långt som sjukskrivning eller inaktivitet och dessutom förbättra sannolikheten att den vårdsökande klarar sig utan både kirurgiska ingrepp och smärtstillande.

Emma Hultgren, produktchef Sjukvårdsförsäkring PrivatAccess

Aktuellt

Euro Accident först att erbjuda preventiv artrosvård digitalt

Joint Academys artrosskola har hjälpt nästan nio av tio personer att sänka sin smärta.

Hjälpte den här sidan dig?