Fråga oss!

Se de vanligaste frågorna och svaren
eller skicka en fråga till oss.

Man skriver på dator

Gott samarbete med

MedBeat

MedBeat har utvecklat en av världens första EKG-apparater som kan mäta hjärtsignaler var som helst och när som helst. MedBeats EKG-apparat kan upptäcka flera olika arytmier, inklusive förmaksflimmer. Den kan användas var som helst – hemma, på jobbet eller på gymmet.

EKG-apparaten används för att diagnostisera kända symtom som kan förhindra framtida sjukdomar som plötslig hjärtdöd och stroke. Apparaten är designad utan krångliga kablar för att vara så enkel som möjligt att bära och använda i vardagen.

Få hjälp digitalt

Av MedBeats specialister

Via Medbeat hjälper försäkringen till med:

  • Långtids-EKG för diagnosticering av arytmier, inklusive förmaksflimmer efter remiss från läkare.

När är det aktuellt med digital vård?

Långtids-EKG i hemmet ger möjlighet till fler utredningar av olika typer av arytmier och med mycket kort väntetid. När inspelningen sker i hemmets trygga miljö och under längre tid ökar sannolikheten att hitta oregelbunden hjärtrytm.

Så fungerar det

1. Sök vård
Den försäkrade söker vård via Euro Accidents App eller kontaktar oss via telefon för bokning gällande hjärtbesvär. Om läkaren bedömer att den försäkrade bör gå vidare med ett långtids-EKG skickas remiss till oss.

2. Spela in ditt hjärta
EKG-apparaten skickas hem till den försäkrade som fäster apparaten på kroppen och spelar in sitt hjärta. Screening-processen är smidig och EKG-apparaten är designad utan komplicerade kablar så att den försäkrade kan utföra sina dagliga rutiner utan störningar.

3. Lämna tillbaka apparaten
När den försäkrade är klar med inspelningen skickas apparaten tillbaka direkt till MedBeat. Deras erfarna kardiologer analyserar datan och skickar en slutrapport till den läkare som skickat remissen.

4. Uppföljning
När den läkaren fått slutrapporten kontaktas den försäkrade för uppföljning. Skulle den försäkrade behöva vidare åtgärder eller undersökningar hjälper läkaren till med detta.

Goda resultat

MedBeat har konstaterat förmaksflimmer i cirka 10 % av samtliga utförda långtids-EKG.

Hjälpte den här sidan dig?