Fråga oss!

Se de vanligaste frågorna och svaren
eller skicka en fråga till oss.

Man skriver på dator

Origo

Euro Accident starkast inom livförsäkring – vinner Förmedlarnas val igen

Nu har vinnaren i Origo Groups årliga förmedlarundersökning inom livförsäkring presenterats och för åttonde året i rad tar Euro Accident hem utmärkelsen ”Förmedlarnas val”. Euro Accident är också det livförsäkringsbolag flest försäkringsförmedlare anser har ett attraktivt riskerbjudande, privatvårdserbjudande och gruppförsäkringserbjudande.

Varje år genomför Origo Group telefonintervjuer bland ett slumpmässigt urval av försäkringsförmedlare från hela Sverige för att få deras syn på försäkringsbolagen och deras produkter. Utmärkelsen "Förmedlarnas val" baseras på en sammanvägning av svaren inom tre områden: helhetsomdöme, förväntansbild och rekommendationsvilja, även kallat NPS (Net promoter score).

I årets undersökning uppnådde Euro Accident det högsta NPS-värdet av alla förmedlarbolag inom kategorin Livförsäkring, 64 av 100, och bolaget överträffade därmed förra årets NPS på 56 (+8). Euro Accident rankades därmed högst totalt sett bland försäkringsbolagen i undersökningen och kunde försvara titeln som "Förmedlarnas val" år 2023.

– Vi arbetar dagligen med mätningar och uppföljning av vår leverans och inser värdet av kombinationen generell nöjdhet och om våra förmedlare kan rekommendera oss. Det handlar alltså inte bara om leveransen för stunden. Att jobba långsiktigt är en stor del av vår strategi. Leverans krävs kontinuerligt och för varje dag lär vi oss nya saker och skapar förutsättningar för både en högre nöjdhet och starkare rekommendationsgrad. Detta skapar både tillit och trovärdighet och kan förhoppningsvis generera fler bra affärer, säger Staffan Johansson, Sverigechef på Euro Accident.

Stolta över utmärkelsen är fr. vä. Mathias Norderstål, chef Skador Sjukvård, Emma Lundgren, chef Kundservice, Staffan Johansson, chef Sverige, Kenneth Malmborg, tf. chef Försäljning, Maria Rylander, chef Produkt och Fredrik Bergström, vd på Euro Accident.

Stolta över utmärkelsen är fr. vä. Mathias Norderstål, chef Skador Sjukvård, Emma Lundgren, chef Kundservice, Staffan Johansson, chef Sverige, Kenneth Malmborg, tf. chef Försäljning, Maria Rylander, chef Produkt och Fredrik Bergström, vd på Euro Accident.

Likt föregående år försvarar Euro Accident också sin förstaplats som det försäkringsbolag som flest försäkringsförmedlare anser har ett attraktivt riskerbjudande, privatvårdserbjudande och gruppförsäkringserbjudande.

– Vi spelar en viktig roll i samhället och har ett värdefullt produktnav som förmedlarna behöver för att paketera bra och hållbara försäkringslösningar för sina kunder. I det navet är både ett starkt, hållbart produkterbjudande, bra service, effektiv skadereglering och bra systemstöd och integrationer mot våra förmedlare viktiga kuggar. Det betyder att alla medarbetare på Euro Accident spelar en stor roll i vår framgång och är starkt bidragande till att vi vinner detta fina pris. Idag firar vi vinsten, men imorgon fortsätter vi att utveckla vårt erbjudande för att fortsätta tillgodose marknadens behov, säger Staffan Johansson.

Läs pressmeddelandet från Origo Group: Dina Försäkringar och Euro Accident vinnare i Förmedlarnas val 2023

Hör Staffan Johansson, Sverigechef på Euro Accident, berätta om utmärkelsen:

Hjälpte den här sidan dig?