Fråga oss!

Se de vanligaste frågorna och svaren
eller skicka en fråga till oss.

Man skriver på dator

Nya ägare

Impilo investerar i Euro Accident


En investerargrupp under ledning av det svenska bolaget Impilo AB skrev den 30 augusti 2019 under en överenskommelse med National General Holdings Corp. om att köpa Euro Accident Livförsäkring AB.

– Euro Accident har gjort en fantastisk resa tillsammans med National General Holdings sedan 2013. Vi har haft en fenomenal tillväxt sett till premievolym, kunder och medarbetare. Dessutom har vi etablerat ett försäkringsbolag i Sverige och startat verksamhet på den danska marknaden, säger Thomas Petersson, VD för Euro Accident Livförsäkring AB.

Impilo är i huvudsak inriktade på investeringar i nordiska bolag verksamma inom läkemedel, medicinsk teknik, vårdtjänster och andra hälsorelaterade verksamheter. Bland portföljbolagen finns i dag till exempel bolag som Humana, Immedica Pharma, Cavidi, Ferrosan Medical Devices och NutraQ.

– Med Impilo får vi en aktiv och fokuserad nordisk ägare som kan bidra till vår fortsatta tillväxt i Sverige och Norden genom nya perspektiv, ny kunskap och ny kraft. Vi delar också samma starka övertygelse om att kunna bidra till en bättre värld genom att skapa förutsättningar för människor att kunna leva ett hälsosamt och hållbart liv. Jag ser fram emot vår fortsatta resa tillsammans med Impilo, säger Thomas Petersson.

Affären förutsätter ett godkännande av Finansinspektionen. Ett besked förväntas innan utgången av 2019.

Försäljningen innebär inga förändringar i vare sig avtal, villkor, kundservice eller relationen med din försäkringsrådgivare.

Köparna är en investerargrupp under ledning av det svenska bolaget Impilo AB.

Impilo är ett svenskt aktiebolag med säte i Stockholm som fokuserar på investeringar i nordiska hälso- och sjukvårdsbolag med verksamhet inom läkemedel, medicinteknik, sjukvårdstjänster, omsorgstjänster eller andra hälsorelaterade områden.

Impilo förvaltar drygt 3,5 miljarder kronor. Impilo [imˈpiːlo] betyder hälsa på de afrikanska språken zulu och xhosa. Läs gärna mer på impilo.se.

National General Holdings Corp. är en amerikansk försäkringskoncern med flera affärsområden. De har gjort en strategisk översyn av sitt ägande i Euro Accident Livförsäkring AB och valt att sälja bolaget för att helt fokusera på sina bolagsinnehav på den amerikanska hemmamarknaden.

Impilo tror att Euro Accident har stor potential för fortsatt långsiktig och lönsam tillväxt samtidigt som Euro Accident i övrigt stämmer väl överens med de kriterier som de söker när de investerar i ett företag.

Vi delar också samma starka övertygelse som Impilo om att kunna bidra till ett bättre samhälle genom att skapa förutsättningar för människor att kunna leva ett hållbart liv.

Med Impilo får Euro Accident en aktiv och fokuserad nordisk ägare som kan bidra till att Euro Accident kan fortsätta utvecklas och växa i Norden.

Vi delar också samma starka övertygelse som Impilo om att kunna bidra till ett bättre samhälle genom att skapa förutsättningar för människor att kunna leva ett hållbart liv.

National General Holdings Corp. och Impilo skrev under sin överenskommelse den 30 augusti 2019.

Affären förutsätter dock ett godkännande, en ägarprövning, av Finansinspektionen innan den är formellt genomförd.

Ett beslut från Finansinspektionen förväntas innan utgången av 2019.

Hjälpte den här sidan dig?