Fråga oss!

Se de vanligaste frågorna och svaren
eller skicka en fråga till oss.

Man skriver på dator

Beslut av Finansinspektionen

Grönt ljus för Impilos köp av Euro Accident


Finansinspektionen gav den 19 november 2019 en ägargrupp arrangerad av det svenska investeringsbolaget Impilo AB tillstånd att köpa Euro Accident Livförsäkring AB. Tillståndet var en förutsättning för affären som presenterades den 30 augusti 2019. Affären kommer därmed att slutföras den 2 december 2019.

– Vi är glada att tillståndet är klart, så att vi tillsammans med Impilo kan fortsätta det påbörjade arbetet med att bygga för fortsatt tillväxt i Sverige och Norden. Jag och mina medarbetare ser fram emot vår resa tillsammans med våra nya ägare, säger Thomas Petersson.

Den 30 augusti 2019 skrev ägargruppen arrangerad av det svenska bolaget Impilo AB under en överenskommelse med National General Holdings Corp. om att köpa Euro Accident Livförsäkring AB.

Finansinspektionens tillstånd var en förutsättning för affärens genomförande. Finansinspektionen har bedömt att ägargruppen har visat att förutsättningarna för tillstånd är uppfyllda och ger genom ett beslut den 19 november 2019 sitt tillstånd till förvärvet.

Affären kommer därmed att fullföljas och genomföras den 2 december 2019.

Hjälpte den här sidan dig?