Fråga oss!

Se de vanligaste frågorna och svaren
eller skicka en fråga till oss.

Man skriver på dator

Den nya generationens sjukvårdsförsäkring

En mer anpassad och mer tillgänglig vård


Under 2021 är det dags att ta steget till nästa generations sjukvårdsförsäkring och en mer anpassad och mer tillgänglig vård med stöd av den senaste tekniken för digital vård.

Vi på Euro Accident var tidigt ute med att erbjuda digital vård i vår sjukvårdsförsäkring. Redan 2014 lanserade vi E-vårdstjänsten. Först i samarbete med Min Doktor och sedan 2018 tillsammans med Doktor24.

Under 2021 är det dags att ta ett nytt stort steg i utvecklingen till nästa generations sjukvårdsförsäkring.

Mer digitaliserad vårdresa

Vi integrerar då vår uppskattade sjukvårdsförsäkring med modern teknik i en sömlös och mer digitaliserad vårdresa. Den försäkrade får en snabb och säker medicinsk bedömning och rekommendation om lämplig vård eller behandling.

– Vi drar nytta av den tekniska utvecklingen och de ändrade beteendena inom hälso- och sjukvårdsområdet för att enkelt kunna ge våra försäkrade vård på rätt nivå, i rätt tid och på rätt plats. Det ger en mer anpassad och mer tillgänglig vård samtidigt som det hjälper oss att utveckla både produkter och verksamhet, säger Emma Hultgren, produktchef Sjukvård på Euro Accident.

I filmen längre ner på sidan berättar Emma Hultgren mer om utvecklingen av digital sjukvård, den digifysiska vårdkedjan och den nya generationens sjukvårdsförsäkring.

En vårdresa startar i appen

För försäkrade med Sjukvårdsförsäkring PrivatAccess silver och guld blir vår app den digitala ingången för att söka vård genom försäkringen alla dagar dygnet runt.

– Vårdresan börjar med att den försäkrade själv anger sina besvär och symtom i appen. I bakgrunden finns en ny- och egenutvecklad regelmotor som kontrollerar vilken försäkring som finns och om det finns några begränsningar i giltigheten, som till exempel karens eller klausuler, säger Emma Hultgren.

Rekommendation dygnet runt

Om det gäller psykologiska ärenden bokar den försäkrade själv en tid för telefonbedömning med en av våra legitimerade psykologer direkt i appen.

Om det gäller medicinska ärenden slussar vi den försäkrade vidare till Doktor24 för fortsatt medicinsk bedömning. Genom Doktor24:s systemstöd och chattbot får den försäkrade anpassade råd och stöd online genom att svara på frågor.

Boka tid hos specialist i appen

– Den försäkrade kan direkt få träffa en av Doktor24:s läkare online om det behövs. Men precis som tidigare finns självklart grunden i vår sjukvårdsförsäkring PrivatAccess kvar med tillgång specialistvård och operation eller behandling hos andra privata vårdgivare i vårt kvalitetssäkrade nätverk, säger Emma Hultgren.

Om bedömningen är att den försäkrade behöver träffa en specialist skickas en begäran om remiss för ett specialistbesök till Euro Accident. Efter godkänd remiss utfärdar en av våra sjuksköterskor en biljett i appen som den försäkrade själv använder för att boka närmast lediga tid hos vårdgivaren.

Vissa söker vård via telefon

Möjligheten att söka vård digitalt ingår inte i Sjukvårdsförsäkring PrivatAccess brons. Försäkrade med Sjukvårdsförsäkring PrivatAccess brons ringer därför även fortsättningsvis oss under kontorstid för att söka vård genom sin försäkring. Detsamma gäller för vård av barn under 18 år och för den som av någon anledning inte kan eller vill använda appen.

Hjälpte den här sidan dig?