Fråga oss!

Se de vanligaste frågorna och svaren
eller skicka en fråga till oss.

Man skriver på dator

Årsredovisning 2020

Tillsammans – ett litet ord som säger så mycket


När Euro Accidents vd, Thomas Petersson, tittar tillbaka på året som gått i årsredovisningen för 2020 är det ett ord som dröjer sig kvar: tillsammans.

Året 2020 blev sannerligen ett annorlunda och händelserikt år. Det finns mycket att säga och mycket har redan blivit sagt av andra. När jag tittar tillbaka på året som gått är det ett ord som dröjer sig kvar hos mig: tillsammans.

Euro Accident är som bekant ett försäkringsbolag som erbjuder försäkringar för olika sorters risker. Risken att skada sig, bli sjuk, inte få en operation i tid eller i värsta fall dö i förtid. Det fina med en försäkring är att det är många som går ihop för att dela på risken mellan sig istället för att var och en ska bära sin risk helt på egen hand. Tillsammans är så att säga hela grundidén med försäkring.

Under fjolåret hade vi fortsatt starka finanser och kunde fortsätta hjälpa försäkrade som behövde det. Jag är stolt över att mina medarbetare ställde om till att arbeta hemifrån och tillsammans tog ansvar för att vår verksamhet kunde fortgå i stort sett som vanligt.

Sällan har väl våra välgrundade kärnvärden: omtanke, handlingskraft och nytänkande, kommit så till sin rätt som under 2020. Såväl undersökningar bland våra försäkrade och dem som förmedlar våra försäkringar, som bland våra medarbetare bekräftar att vi håller hög kvalitet i det vi gör.

Vi vet att det går att förkorta eller helt och hållet undvika långtidssjukskrivningar. En bra förutsättning är att vi får en chans att komma in så tidigt som möjligt med rätt åtgärder. Som bäst brukar det bli om det dessutom finns ett nära och förtroendefullt samarbete mellan alla inblandade: våra specialister, arbetsgivaren och medarbetaren. Tillsammans kunde vi förra året se till att åtta av tio försäkrade i Sverige som kom in i vår rehabiliteringsprocess genom sin sjukförsäkring inte blev långtidssjukskrivna.

Euro Accident fortsatte att växa bortom Sveriges gränser under 2020 och finns numera i Danmark och Norge. Vi ser att det finns många likheter mellan länderna och att vi liksom i Sverige kan bidra till att skapa hållbara medarbetare även hos danska och norska företag. Vi samarbetar över landsgränserna för att tillsammans dela med oss av våra erfarenheter om vad som är bästa sättet att hjälpa medarbetare till att kunna fortsätta arbeta och må bra.

Trots vissa ljusglimtar på horisonten så befinner vi oss fortfarande i en pandemi och det är alldeles för tidigt att blåsa faran över. I dagsläget är det också svårt att bedöma konsekvenserna för människors fysiska och psykiska hälsa på längre sikt.

Men en sak är säker: tillsammans är vi bäst på att möta nuvarande och kommande utmaningar. Alla kan bidra till att göra skillnad på något sätt. Tillsammans kan vi bidra till att skapa en tryggare och friskare värld. Det kommer vi fortsätta att tro på.

Thomas Petersson, VD

Hjälpte den här sidan dig?