Fråga oss!

Se de vanligaste frågorna och svaren
eller skicka en fråga till oss.

Man skriver på dator

Tjänstepensionsförsäkring

Höjd sjukpenning påverkar fakturering


Riksdagsbeslutet om höjt inkomsttak för sjukpenning påverkar omräkning och fakturering för våra tjänstepensionsförsäkringar: Sjukförsäkring PlanSjuk, Premiebefrielseförsäkring och Efterlevandepensionsförsäkring.

Budgeten som riksdagen tog beslut om den 24 november 2021 innehöll en höjning av inkomsttaket vid beräkning av sjukpenninggrundande inkomst, SGI, från 8 till 10 prisbasbelopp. Enligt förslaget ska det införas från och med den 1 januari 2022.

Riksdagsbeslutet gällde utgiftsramarna i budgeten. Under december beslutar riksdagen vidare om budgeten inom de olika utgiftsområdena. Den 15 december 2021 ska riksdagen fatta beslut om området som innehåller höjt inkomsttak.

Omräkning av försäkringsbelopp
Det höjda inkomsttaket påverkar försäkringsbeloppen i Sjukförsäkring PlanSjuk. Beloppen behöver räknas om, eftersom ersättningen ska kompensera skillnaden mellan vald ersättningsnivå och ersättningen från den allmänna sjukförsäkringen.

På grund av det osäkra parlamentariska läget och knappt om tid från beslut till införande kommer omräkningen inte vara genomförd innan fakturan som avser januari 2022 skickas ut i november 2021. Däremot har vi gjort den vanliga omräkningen av försäkringsbeloppen med hänsyn till det nya pris- och inkomstbasbeloppet.

Vi planerar att göra omräkningen av försäkringsbeloppen med hänsyn till det höjda inkomsttaket till fakturan som avser februari 2022 och som skickas ut under januari 2022.

Innebär en extra faktura för vissa
Försäkringstagare som betalar kvartals- halvårs- eller helårsvis kommer därmed att få en extra faktura: en faktura under november-december som avser enbart januari och en i januari som avser februari och resterande period under vald betalningsperiod.

Försäkringarnas villkor påverkas inte av det höjda inkomsttaket.

Hjälpte den här sidan dig?