Fråga oss!

Se de vanligaste frågorna och svaren
eller skicka en fråga till oss.

Man skriver på dator

Extra omtanke inför julen

Vi fortsätter att dela med oss till Alzheimerfonden och Bris


Inför julen passar vi traditionsenligt på att stötta Alzheimerfonden och Bris ekonomiskt. Vår förhoppning är det kan bidra till att göra världen lite tryggare och lite friskare.

Vi har ett uttalat löfte: går det bra för oss så ska vi dela med oss. Ett sätt för oss att göra det på är att inför julen ge vårt ekonomiska stöd till Alzheimerfondens ständiga kamp att stötta forskningen för att hitta bot mot Alzheimers sjukdom och Bris oförtröttliga arbete för utsatta barn.

Det är två samarbeten som ligger oss extra varmt om hjärtat och som sträcker sig över tio år tillbaka i tiden. Vi värnar om det vi inte kan försäkra och genom att vi tar ställning för det vi tror på. Vi kan inte försäkra att barn inte far illa och inte heller försäkra någon att inte drabbas av en demenssjukdom.

Vårt ekonomiska stöd ökar i takt med vår procentuella tillväxt för året. Vår förhoppning är att vårt bidrag kan vara med och bidra till att göra världen lite tryggare och friskare.

Vi önskar dig en god jul och ett gott nytt år!

Hjälpte den här sidan dig?