Fråga oss!

Se de vanligaste frågorna och svaren
eller skicka en fråga till oss.

Man skriver på dator

Ersättningar och förmåner

Några nya och viktiga belopp för 2022


Ett årsskifte betyder nya basbelopp och att försäkringsbelopp och andra basbeloppsrelaterade ersättningar och förmåner räknas om. Vid årsskiftet höjdes även den högsta inkomsten som sjukpenningen kan beräknas på.

Prisbasbeloppet följer den allmänna prisutvecklingen i Sverige medan inkomstbasbeloppet följer den allmänna inkomstutvecklingen. Det är regeringen som fastställer beloppen som ska gälla från den 1 januari varje år. För 2022 är ett prisbasbelopp 48 300 kronor och ett inkomstbasbelopp 71 000 kronor.

Försäkringsbeloppet för olika försäkringar, som tecknats privat eller genom arbetsgivaren, är ofta relaterade till pris- eller inkomstbasbelopp för att det ska följa pris- eller inkomstutvecklingen. Försäkringsbeloppet kan till exempel anges i antal basbelopp eller i procent av en inkomst i ett eller flera basbeloppsintervall.

Det innebär att försäkringsbeloppet räknas om efter den 1 januari 2022 utifrån basbeloppen som gäller för 2022. Vad som gäller för din försäkring kan du se i ditt senaste försäkringsbesked.

Även ersättningar inom socialförsäkringen påverkas av basbeloppet. Högsta sjukpenninggrundande inkomst, SGI, är till exempel 10 prisbasbelopp. Under 2022 motsvarar det 483 000 kronor eller en månadsinkomst på 40 250 kronor. Taket höjdes från 8 till 10 prisbasbelopp från och med den 1 januari 2022.

Fler aktuella belopp och procentsatser för 2022 hittar du bland annat hos Försäkringskassan (Aktuella belopp), Pensionsmyndigheten (Så beräknas din pension) och Skatteverket (Belopp och procent).

Hjälpte den här sidan dig?