Fråga oss!

Se de vanligaste frågorna och svaren
eller skicka en fråga till oss.

Man skriver på dator

Årsredovisning 2021

För oss handlar försäkring om att göra skillnad för människor


När vår vd, Thomas Petersson, tittar tillbaka på året som gått årsredovisningen för 2021 handlar det om mer än bara de ekonomiska aspekterna: att göra skillnad för människor.

För oss handlar försäkring om att göra skillnad för människor 2021 blev ytterligare ett framgångsrikt år för Euro Accident. Vårt resultat blev bättre än någonsin, vår tillväxt är fortsatt hög i Sverige och vi blir alltmer etablerade i Danmark och Norge.

Även om de ekonomiska aspekterna är viktiga delar i att driva ett försäkringsbolag, så handlar försäkring om andra, viktigare saker. För oss är det den hjälp och det bemötande våra försäkrade får den dag de faktiskt behöver använda sin försäkring. Det är ett genuint och helhjärtat engagemang från oss, eftersom vi vet att det kan göra skillnad för varje människa vi möter. Det är också en bärande idé som vi haft med oss sedan vi började erbjuda förebyggande och rehabiliterande stöd i våra försäkringar för snart 20 år sedan.

Under åren har vi skaffat oss värdefulla kunskaper och insikter om vad som gör oss människor sjuka, hur vi kan bli friska igen och hur vi kan förbli friska. Vi är väldigt stolta över att idag kunna konstatera att åtta av tio försäkrade, som får tidig hjälp genom vår sjukförsäkring i Sverige, helt och hållet kan undvika en långtidssjukskrivning med den metod som vi har utvecklat.

Lika stolta som överväldigade är vi över det fantastiska resultatet som vi uppnått tillsammans med en grupp långtidssjukskrivna i vårt program Åter i arbete. 84 procent av deltagarna har fått ökad arbetsförmåga och hela 76 procent har kunnat börja arbeta heltid igen! Med vårt stöd har de kunnat höja sin livskvalitet och deras företag får tillbaka en efterlängtad kollega.

Vi gör också viktig skillnad för de försäkrade som får vård, behandling eller operation genom sin sjukvårdsförsäkring när de behöver den som bäst. För att vässa försäkringen ytterligare tog vi under året ett stort steg till nästa generations sjukvårdsförsäkring
med en mer digitaliserad vårdresa. Det öppnar upp för nya vård- och behandlingsmöjligheter och ger tillgång till läkarbedömning dygnet runt. Vi har redan skaffat oss viktiga lärdomar som vi tar med oss i den fortsatta utvecklingen.

Men det är inte bara för människor vi gör skillnad. Förutom de mänskliga aspekterna, så kan kostnaderna och följderna av ohälsa bli stora för både företag och samhälle. Vi ser att vårt arbete för fler Hållbara medarbetare bidrar positivt till samhället och till företagens arbete för ett hållbart arbetsliv. Det senare tror vi kommer att bli allt viktigare för alla företag som arbetar aktivt och långsiktigt med sitt hållbarhetsarbete.

Vi är redo för att bidra till att vi tillsammans kan skapa fler Hållbara medarbetare i hela Skandinavien. Häng med!

Thomas Petersson, VD

Hjälpte den här sidan dig?