Fråga oss!

Se de vanligaste frågorna och svaren
eller skicka en fråga till oss.

Man skriver på dator

Resiliens

Hur är din anpassningsförmåga i oroliga tider?


Krig, inflation, höga elpriser och en pågående klimatkris. Det är bara några av de faktorer som kan skapa oro i dagens samhälle. Men hur ska man rusta sig för att hantera icke hanterbara situationer och för att bli kvitt sin oro?

Just nu råder ett osäkert omvärldsläge där du på individnivå har svårt att påverka situationen. Att känna oro för sådana situationer är helt normalt menar Fredrik Bengtsson, psykolog på försäkringsbolaget Euro Accident, och menar att det är något som vi måste lära oss att acceptera och leva med.

– Man skulle kunna dela in oro i rationell och irrationell oro. Den rationella oron har människan inte kontroll över, så som saker som händer i vår omvärld. Irrationell oro är däremot inte befogad och går att påverka. Vi kommer sannolikt leva i osäkra tider under ganska lång tid framöver, men det i sig är inte något problem när det gäller vår psykiska hälsa – om vi bara lär oss acceptera att vi inte kan ha kontroll över de stora skeendena utan behöver hitta lugnet i oss själva trots osäkerheten som råder, säger han.

Öva upp din resiliens

Men hur övervinner du oro som du inte har kontroll över? Fredrik Bengtsson menar att det handlar om att öva upp sin förmåga att klara av förändringar och få lättare till återhämtning. Många pratar ofta om begreppet resiliens som innebär både motståndskraft och anpassningsförmåga.

– Precis som vi utvecklar våra muskler genom träning, utvecklar vi resiliens genom att utsättas för situationer som ger möjlighet att utveckla förmågan till acceptans av det vi inte kan påverka. Dessutom ger det en ökad förmåga att leva i och hantera förändring. Det är detta som är kris som kan leda till utveckling genom rätt inställning, säger han och fortsätter:

– Genom att lära oss acceptera osäkerhet och släppa strävan efter kontroll blir vi lugnare, vilket leder till bättre sömn. Det i sin tur ger en bättre återhämtning och energi som vi behöver för att orka med dessa utmanande tider.

Sjukförsäkring kan skapa trygghet

Att orostankarna följer med under arbetsdagen är inte helt ovanligt. Men det går att finna både tröst och stöd på arbetsplatsen, menar han.

– På jobbet kan du finna likasinnade och samtala om det jobbiga. Eller så kan ni göra tvärtom: det vill säga att inte alls prata om oroligheter utan samtala om annat som håller de jobbiga tankarna borta, säger han.

Som ett extra skyddsnät för både arbetsgivare och medarbetare skulle en försäkring kunna göra skillnad. Fördelarna är flera, menar Fredrik Bengtsson och nämner dels samtalsstöd, dels den ekonomiska tryggheten som finns vid eventuell sjukskrivning.

– Via Euro Accidents Sjukförsäkring PlanSjuk kan du få hjälp och verktyg att hantera din oro och ångest. På så sätt tränar du upp din resiliens och blir bättre på att hantera svåra situationer och förändringar. Det är onödigt att låta det gå så långt som en sjukskrivning när det är möjligt att fånga upp signaler i ett tidigt skede och arbeta proaktivt. På så sätt skapar vi Hållbara medarbetare – som mår bra både på arbetsplatsen och hemma, säger Fredrik Bengtsson.

7 tips – Så kan du träna upp din resiliens:

  1. Acceptera omständigheterna och det du inte kan förändra.
  2. Håll dig informerad om omvärlden från relevanta och begränsade källor.
  3. Meditera. Träna på att vara närvarande genom att andas och ta tid att reflektera
  4. Umgås med dem som får dig att må bra. Hämta kraft ur kärlek och vänskap.
  5. Se till att få tillräckligt med sömn.
  6. Avsätt 20–30 minuter och skriv ner din oro i ett block. Vad du känner och tänker. Sen stänger du ihop blocket och kan ta vid nästa dag igen.
  7. Behåll dina rutiner. Försök äta, sova och arbeta som vanligt.

Allt du behöver veta

När en medarbetare inte mår bra

Åtta av tio försäkrade som får hjälp av oss då de inte mår bra undviker att bli långvarigt sjuka.

Vi har samlat information som kan var till hjälp då en medarbetare inte mår bra.

Hjälpte den här sidan dig?