Fråga oss!

Se de vanligaste frågorna och svaren
eller skicka en fråga till oss.

Man skriver på dator

Sjukvårdsförsäkring PrivatAccess

Euro Accident ingår samarbete med Migränhjälpen 


Nu kan Euro Accident som första svenska försäkringsbolag erbjuda försäkrade med Sjukvårdsförsäkring PrivatAccess specialistvård för huvudvärksproblematik genom ett samarbete med Migränhjälpen.

Migränhjälpen är Sveriges första digitala migränklinik som diagnosticerar och behandlar patienter med svår huvudvärk och migrän. Sedan oktober ingår Migränhjälpen i Euro Accidents vårdgivarnätverk vilket innebär att försäkrade med Sjukvårdsförsäkring PrivatAccess som söker vård för återkommande huvudvärk kan få neurologkontakt för utredning och diagnostik av svåra huvudvärksproblem.

– Tillskottet av Migräntjänsten i vårt erbjudande gör att vi kan hjälpa en större andel av våra kunder. Genom att inkludera fler digitala specialistvårdgivare till vårt vårdgivarnätverk kan vi möta den efterfrågan på specialiserad vård som finns samt erbjuda en effektiv och användarvänlig digitaliserad kund- och vårdresa, säger Rebekka Johansson Ekström, chef för Euro Accidents Vårdgivarnätverk.

I en rapport som tagits fram på uppdrag av Nationell Samverkansgrupp för Kunskapsstyrning (NSK) uppskattas att cirka 15 procent av Sveriges befolkning lider av någon form av huvudvärk. Inom den traditionella vården råder det i Sverige en brist på neurologresurser vilket medför vårdköer på upp emot två år för migränpatienter. Med en ny digital specialistmottagning får Euro Accidents försäkrade access till neurolog och specialistsjuksköterskor med kortare väntetid oavsett var i landet vårdsökaren bor.

– Vi är glada att kunna inleda ett samarbete med Euro Accident och kunna erbjuda deras kunder snabb och adekvat hjälp vilket besparar lidande för den drabbade individen, liksom kostnader och produktionsbortfall för arbetsgivare. Euro Accident är en tydlig vägvisare när det kommer till förnyelse och utveckling inom den svenska försäkringsbranschen och är på så vis den självklara aktören för oss att inleda vårt första partnerskap av denna typ tillsammans med, säger Mattias Bodin, VD på Migränhjälpen.

Hjälpte den här sidan dig?