Fråga oss!

Se de vanligaste frågorna och svaren
eller skicka en fråga till oss.

Man skriver på dator

Kundundersökning

Vår service får toppbetyg i 2022 års mätning


När du ringer till Euro Accident får du prata med en person som är engagerad, kunnig och bra på att lösa ditt ärende. Det anser över 15 000 kunder, förmedlare och samarbetspartners som under 2022 betygsatt den service vi ger via telefon.

Varje dag hanterar vår kundservice hundratals ärenden via telefon. Efter samtalet får den som ringer oss möjlighet att ge betyg på sin upplevelse utifrån ett antal frågor. Allt ifrån hur enkelt deras ärende kunde lösas till engagemang och kunskap hos personen de fått hjälp av. Resultatet visar att mer än nio av tio tillfrågade är mycket nöjda med bemötandet. Något Emma Lundgren, chef för Kundservice på Euro Accident, ser som ett bevis på att vi har rätt kompentens på rätt plats.

– När man ringer till en kundservice så är det av högsta vikt att man får svar på sin fråga, det är naturligtvis grunden till varför man hör av sig. Här är det helt avgörande för kunden att känna sig trygg och väl omhändertagen för att få ett förtroende för den man pratar med. Vårt höga kompetensbetyg visar på att kunderna som hör av sig till oss märker av den höga kunskapsnivå vi besitter och alla de satsningar vi gjort de senaste åren för att trygga våra medarbetares kunskap och kompetens, säger Emma Lundgren.

Kvalitetsmätningen genomförs löpande i samarbete med det globala undersökningsföretaget Brilliant Future. Svaren ger värdefulla insikter i hur Euro Accident kan fortsätta arbeta för att förbättra sin service gentemot sina kunder, förmedlare och samarbetspartners. Vilket är av stor vikt när företaget växer med nya kunder, nya samarbeten och nya medarbetare.

– Idag är tid pengar och vi vet att kunden inte vill bli sittande länge i telefonkö. Vi som arbetar med kundservice mot förmedlare hade 2022 en kötid på 16 sekunder i snitt, vilket naturligtvis är oerhört bra. För de som ringer till oss i andra ärenden när de vill använda sin försäkring kan dock kötiden vara lite längre, något vi ständigt arbetar med att förbättra, säger Emma Lundgren.

Emma Lundgren

Emma Lundgren, chef för Kundservice på Euro Accident


En framgångsfaktor som hon gärna lyfter fram är vikten av att arbeta proaktivt och alltid ligga steget före andra i branschen.

– En kundservice finns för att reaktivt svara på kunders funderingar som kan uppstå av olika anledningar. Men även om vi jobbar retroaktivt med de frågor som inkommer, så kan vi jobba proaktivt med att frågorna aldrig behöver uppstå ifrån början. Det gör vi genom att lära oss och ta in de insikter som vi hela tiden, löpande får ifrån våra kunder. Kunderna berättar dagligen saker för oss, vilken information de saknar, hur de letar efter svar på vår hemsida eller hur de skulle vilja ha det framöver. Genom att vara nyfikna och lyhörda för dessa insikter kan vi proaktivt förbättra våra tjänster, produkter och vår information till våra kunder, avslutar Emma Lundgren.

Hjälpte den här sidan dig?