Fråga oss!

Se de vanligaste frågorna och svaren
eller skicka en fråga till oss.

Man skriver på dator

Ersättningar och förmåner

Viktiga belopp för 2023


Den 1 januari ändrades basbeloppen som ska gälla till och med den 31 december 2023. Det innebär att försäkringsbelopp och andra ersättningar och förmåner som grundas på basbeloppen räknas om. Vid årsskiftet höjdes också den högsta inkomsten som sjukpenningen kan beräknas på.

Prisbasbeloppet speglar den allmänna prisutvecklingen i samhället, medan inkomstbasbeloppet följer den allmänna inkomstutvecklingen. Det är Statistiska Centralbyrån, SCB, som gör beräkningar på prisbasbeloppet som regeringen sedan fastställer ska gälla från den 1 januari varje år. För 2023 är prisbasbeloppet 52 500 kronor, 4 200 kronor högre än prisbasbeloppet för år 2022.

Inkomstbasbeloppet används för att göra beräkningar i pensionssystemet och ska följa inkomstutvecklingen för förvärvsarbetande i Sverige. Det är Pensionsmyndigheten som gör beräkningar på inkomstbasbeloppet och regeringen som fastställer det. För 2023 fastställdes inkomstbasbeloppet till 74 300 kronor.

Försäkringsbeloppet för olika försäkringar, som tecknats privat eller genom arbetsgivaren, är ofta relaterade till pris- eller inkomstbasbelopp för att det ska följa pris- eller inkomstutvecklingen. Försäkringsbeloppet kan till exempel anges i antal basbelopp eller i procent av en inkomst i ett eller flera basbeloppsintervall.

Det innebär att försäkringsbeloppet räknas om efter den 1 januari 2023 utifrån basbeloppen som gäller för 2023. Vad som gäller för din försäkring kan du se i ditt senaste försäkringsbesked.

Även ersättningar inom socialförsäkringen påverkas av basbeloppet. Högsta sjukpenninggrundande inkomst, SGI, är till exempel 10 prisbasbelopp. Under 2023 motsvarar det 525 000 kronor eller en månadsinkomst på 43 750 kronor.

Fler aktuella belopp och procentsatser för 2023 hittar du bland annat hos Försäkringskassan (Aktuella belopp), Pensionsmyndigheten (Så beräknas din pension) och Skatteverket (Belopp och procent). Du kan också få mer information om ersättningar hos Ersättningskollen (Beräkna ersättning vid sjukdom eller olycksfall).

Hjälpte den här sidan dig?