Fråga oss!

Se de vanligaste frågorna och svaren
eller skicka en fråga till oss.

Man skriver på dator

Studie visar

Prestationsdrivna kvinnor riskerar i högre grad att drabbas av stress


Stress är naturligt och något vi alla drabbas av emellanåt. Men långa perioder av stress utan återhämtning riskerar att göra oss utmattade. Något som kvinnor är i riskzonen för i större utsträckning än män visar en studie från Folkhälsomyndigheten.

Efter att pandemirestriktionerna återigen lättades har sjukfrånvaron hos kvinnor ökat på grund av stressrelaterad ohälsa enligt Försäkringskassan. Samtidigt har frågor kring kvinnors situation i arbetslivet och i hemmet kommit i skymundan i den allmänna debatten.

­­– En alltför hög arbetsbörda i kombination med egna och andras krav på tillgänglighet och leverans kan resultera i att stressen övergår i ett utmattningstillstånd. De höga sjukskrivningstalen har utvecklats till ett samhällsproblem där företagen kan göra mycket mer för att förbättra arbetsvillkor och förebygga sjukskrivningar, säger Carina Söder, psykolog på försäkringsbolaget Euro Accident.

Högpresterande kvinnor i riskzonen

Ett högt tempo i både arbetslivet och privatlivet är något som ofta återfinns hos stressade kvinnor.

– De som söker stöd via oss är ofta högpresterande kvinnor med högt ställda inre och yttre krav som jobbar i organisationer med otydliga strukturer och förväntningar, ofta i kombination med ohälsosam arbetsbelastning, säger Carina Söder och fortsätter:

– Dessa faktorer i samband med ett stort ansvarstagande på hemmaplan där kvinnor tenderar att ta projektledaransvar för familj och barn gör dem utsatta. Enligt Statistiska Centralbyrån, SCB, lägger kvinnor ner i genomsnitt sex timmar mer per vecka än sina manliga partners på osynligt arbete för att få privatlivet att gå runt. Den osynliga projektledarrollen ökar den sammantagna belastningen som kan leda till stress och utmattning.

Sjukförsäkring kan göra skillnad

Som en extra trygghet för både medarbetare och arbetsgivare kan en sjukförsäkring göra skillnad när stressen är närvarande på arbetsplatsen. Får du rätt förutsättningar i tid kan du återhämta dig utan att lidandet blir för stort – åtta av tio av de vi hjälper blir inte långtidssjukskrivna.

– Genom vår sjukförsäkring PlanSjuk kan vi hjälpa dem som befinner sig i riskzonen och behöver direkthjälp med samtalsstöd och arbetslivsinriktad rehabilitering där vi tar fram de rätta verktygen. Vi arbetar med långvarig hälsa och inte bara symtomlindring. Det är helt enkelt onödigt att låta det gå så långt som till sjukskrivning, när det finns hjälp att få. Det är tillsammans som vi kan skapa Hållbara medarbetare, avslutar hon.

5 tips för att minska risken för stress

  • Boka in ett prioriteringssamtal med chefen. Beskriv allt du gör och hör vad som ska prioriteras eller delegeras om arbetstiden inte räcker till.
  • Lyft frågan på arbetsplatsen. Att diskutera återhämtning och stress på arbetsplatsen kan vara nyttigt för hela företaget. Om du är stressad, är det sannolikt fler som är det.
  • Prata om och synliggör hemarbetet. När du lyfter upp och synliggör det osynliga hemarbetet blir det lättare att göra om arbetsfördelningen hemma mer medvetet.
  • Var uppmärksam på egna inre krav på duktighet så att de inte får styra din tid. När du ger dig tid att varva ner på kvällen och värnar om din sömn så rustar du dig själv att hantera utmaningar och att vara långsiktigt hållbar.
  • Öva dig i att säga nej till saker du inte hinner eller orkar med så att du kan säga ja till det som är viktigt för dig. Fråga dig själv vad du längtar efter och vilket liv du vill leva.

Allt du behöver veta

Då en medarbetare inte mår bra

Åtta av tio försäkrade som får hjälp av oss då de inte mår bra undviker att bli långvarigt sjuka.

Vi har samlat information som kan var till hjälp då en medarbetare inte mår bra.

Hjälpte den här sidan dig?