Fråga oss!

Se de vanligaste frågorna och svaren
eller skicka en fråga till oss.

Man skriver på dator

Ersättningar och förmåner

Så mycket höjs basbeloppen nästa år


Den 1 januari ändras basbeloppen som ska gälla till och med den 31 december 2024. Det innebär att försäkringsbelopp och andra ersättningar och förmåner som grundas på basbeloppen räknas om. Vid årsskiftet höjs också den högsta inkomsten som sjukpenningen kan beräknas på.

Prisbasbeloppet speglar den allmänna prisutvecklingen i samhället, medan inkomstbasbeloppet följer den allmänna inkomstutvecklingen. Det är Statistiska Centralbyrån, SCB, som gör beräkningar på prisbasbeloppet som regeringen sedan fastställer som det belopp som ska gälla från den 1 januari varje år. Från och med den 1 januari 2024 är prisbasbeloppet 57 300 kronor, 4 800 kronor högre än prisbasbeloppet för år 2023.

Inkomstbasbeloppet används för att göra beräkningar i pensionssystemet och ska följa inkomstutvecklingen för förvärvsarbetande i Sverige. Det är Pensionsmyndigheten som gör beräkningar på inkomstbasbeloppet och regeringen som fastställer det belopp som ska gälla. För 2024 blir inkomstbasbeloppet 76 200 kronor. En höjning med 2,6 procent, eller 1 900 kronor, från inkomstbasbeloppet på 74 300 kronor år 2023.

Försäkringsbeloppet för olika försäkringar, som tecknats privat eller genom arbetsgivaren, är ofta relaterade till pris- eller inkomstbasbelopp för att det ska följa pris- eller inkomstutvecklingen. Försäkringsbeloppet kan till exempel anges i antal basbelopp eller i procent av en inkomst i ett eller flera basbeloppsintervall.

Det innebär att försäkringsbeloppet räknas om efter den 1 januari 2024 utifrån basbeloppen som gäller för 2024.

Även ersättningar inom socialförsäkringen påverkas av basbeloppet. Högsta sjukpenninggrundande inkomst, SGI, är 10 prisbasbelopp. Under 2024 motsvarar det 573 000 kronor eller en månadsinkomst på 47 750 kronor.

Fler aktuella belopp och procentsatser för 2024 hittar du bland annat hos Försäkringskassan (Aktuella belopp), Pensionsmyndigheten (Så beräknas din pension) och Skatteverket (Belopp och procent). Du kan också få mer information om ersättningar hos Ersättningskollen (Beräkna ersättning vid sjukdom eller olycksfall).

Hjälpte den här sidan dig?