Fråga oss!

Se de vanligaste frågorna och svaren
eller skicka en fråga till oss.

Man skriver på dator

Livsviktig hjärthälsa

Bärbart EKG mäter hjärtrytmen hos våra försäkrade – var de än är


För att upptäcka oregelbunden hjärtrytm, även kallat arytmier, har vi på Euro Accident inlett ett samarbete med Medbeat. Med deras portabla EKG-apparat kan försäkrade med Sjukvårdsförsäkring PrivatAccess utredas för hjärt-och kärlproblem på distans, utan att besöka en fysisk klinik.

Den svenska vårdgivaren Medbeat har utvecklat en av världens första EKG-apparater som kan mäta hjärtsignaler var som helst, när som helst. EKG-apparaten kan upptäcka flera olika arytmier, däribland förmaksflimmer, som innebär att hjärtat slår oregelbundet. Ett problem som om det lämnas obehandlat ökar risken för stroke, hjärtsvikt och plötslig hjärtdöd.

Väntetiden för långtids-EKG inom den offentliga vården kan idag uppgå till flera månader, men med Medbeat som nytt tillskott i vårt vårdgivarnätverk, kan försäkrade erbjudas en undersökning inom några dagar.

– Medbeat blir en viktig samarbetspartner i strävan efter en ökad hjärthälsa hos våra försäkrade. Ett EKG som genomförs under kort tid på en fysisk klinik kan vara normalt precis när man gör kontrollen, och då riskerar man att missa hjärtrytmrubbningar som sker efter undersökningen är genomförd. Med Medbeats långtids-EKG, där man mäter över flera dagar, får vi säkrare resultat, säger Carina Johansson, nätverkskoordinator för Euro Accidents vårdgivarnätverk.

EKG-apparaten kommer direkt hem till den försäkrades folkbokföringsadress och ska bäras under sju dagar, dygnet runt.  Den är vattentät och kan användas i duschen, under träningen, på jobbet och vid sömn. När inspelningen är avslutad skickas apparaten tillbaka till Medbeat där erfarna kardiologer analyserar datan och skickar en slutrapport till den läkare som skickat remissen om undersökning.

– När en försäkrad söker vård hos oss för hjärtbesvär, och läkaren som utreder individen i första steget bedömer att den försäkrade bör gå vidare med ett långtids-EKG, så skickas en remiss till oss som vi skickar vidare till Medbeat. Det sker alltid inom 24 timmar, förklarar Carina Johansson.

När läkaren fått slutrapporten från Medbeats kardiologer, kontaktas den försäkrade för uppföljning. Skulle vidare åtgärder eller undersökningar behövas, hjälper läkaren till att ordna detta. Allt för att ge den försäkrade snabb och effektiv vård.

– På Medbeat är vi väldigt glada över samarbetet med Euro Accident, som ett av våra första försäkringsbolag. Vi säkerställer att specialistvården kommer närmare de försäkrade och vårt samarbete visar vilken stor skillnad vi kan göra för personer som upplever hjärtbesvär, oavsett var i landet de befinner sig. Det är genom den här typen av samarbeten som vi möjliggör nya, innovativa sätt att bedriva vård på, säger Kajsa Skotte, affärsutvecklare på Medbeat.

Hjälpte den här sidan dig?