Fråga oss!

Se de vanligaste frågorna och svaren
eller skicka en fråga till oss.

Man skriver på dator

Nöjdhet

4,80 av 5

Vårt höga betyg visar att över nio av tio tillfrågade upplever en generell nöjdhet efter sitt samtal med oss.

Kunskap

4,75 av 5

Hög kompetens och stor kunskap är avgörande för att vi ska kunna hjälpa till på rätt sätt.

Engagemang

4,85 av 5

Vi är lyhörda och lösningsfokuserade och ser till att ärenden hanteras snabbt och professionellt.

Personen får betygsätta sin upplevelse genom att trycka en siffra från 1 till 5 på sin telefon, där 1 är lägst betyg och 5 är högst betyg. Siffrorna i staplarna ovan är baserade på 1361 enkätsvar mellan perioden 1 oktober 2023 till 31 mars 2024.

Höga betyg när ni tycker till

På Euro Accident arbetar vi kontinuerligt med att förbättra vår kundupplevelse. Som ett led i detta genomför vi löpande kvalitetsmätningar i samarbete med det globala undersökningsföretaget Brilliant Future. Svaren ger oss värdefulla insikter i hur vi som företag kan fortsätta arbeta för att förbättra vår service gentemot våra kunder, förmedlare och samarbetspartners. 

För att mäta kundnöjdheten får den som ringer vår kundservice, efter sitt samtal med oss, möjlighet att betygsätta sin upplevelse. Frågorna som ställs är:

  • Sätt betyg på hur nöjd du är med samtalet som helhet
  • Sätt betyg på din uppfattning om kundmottagarens kunskap
  • Sätt betyg på hur du upplevde kundmottagarens engagemang i samtalet

Under 2023 valde nästan 20 000 kunder, förmedlare och samarbetspartners att betygsätta den service vi ger via telefon och resultatet talar sitt tydliga språk: över nio av tio upplever en generell nöjdhet efter sitt samtal med oss, anser att vi har stor kunskap inom vårt område och att vi har ett högt engagemang.

En kundservice finns för att reaktivt svara på kunders funderingar som kan uppstå av olika anledningar. Men även om vi jobbar retroaktivt med de frågor som inkommer, så kan vi jobba proaktivt med att frågorna aldrig behöver uppstå ifrån början. Det gör vi genom att lära oss och ta in de insikter som vi hela tiden, löpande får ifrån våra kunder. Genom att vara nyfikna och lyhörda för dessa insikter kan vi proaktivt förbättra våra tjänster, produkter och vår information.

Emma Lundgren, Chef Kundservice

Hjälpte den här sidan dig?