Fråga oss!

Se de vanligaste frågorna och svaren
eller skicka en fråga till oss.

Man skriver på dator

Finns det någon begränsning i hur många gånger jag kan använda samtalsstödet?

Ja, samtalsstödet omfattar rådgivning av psykolog, ekonom, jurist, hälsocoach eller HR-konsult upp till fem tillfällen per ärende och kalenderår och rådgivning av ergonom om hemarbetsplatsen upp till två tillfällen.

Det går bra att kombinera till exempel två samtal med psykolog, två samtal med hälsocoach och ett samtal med jurist, men som högst fem konsultationer i samma ärende.